Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
8 december 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Coalitie tussen SGP, CU en PvdA snel beklonken

Geplaatst op: 9 mei 2022

De afgevaardigden van de SGP, CU en PVDA (v.l.n.r.) presenteren hun nieuwe coalitieakkoord.

Een kleine twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen heeft Zwartewaterland een nieuw coalitieakkoord. Hiermee gaat de huidige coalitie van SGP, CU en PvdA door op de ingeslagen weg van de afgelopen vier jaar. Het motto luidt daarom: ‘In vertrouwen verder bouwen’. “Samen met onze inwoners en de raad zetten we een stabiele lijn voor de toekomst uit”, zegt Maarten Slingerland, die namens de grootste partij (SGP) de formatie leidde.

Tijdens de eerste gesprekken rond de formatie van een nieuw college vonden de huidige coalitiepartijen vorige maand voldoende aanknopingspunten om de onderhandelingsfase in te gaan. Dit heeft erin geresulteerd dat SGP, CU en PvdA nu samen een coalitieakkoord voor 2022-2026 hebben bereikt. De andere partijen in de gemeenteraad hebben de mogelijkheid gehad om inbreng voor het akkoord aan te leveren. Het nieuwe coalitieakkoord is op maandag 9 mei gepresenteerd.

“De PvdA, de CU en de SGP hebben gezamenlijk 1 zetel erbij gekregen de afgelopen verkiezingen. We willen ons werk graag voortzetten en hadden daarom al snel de intentie om die kansen te onderzoeken”, vertelt Maarten Slingerland. Ondanks dat de CU en de SGP samen een meerderheid kunnen vormen, heeft ook de PvdA naar eigen zeggen genoeg te zeggen de komende periode. “Als we alleen mochten aanschuiven als bedankje voor de afgelopen jaren, hadden we het niet gedaan. We hebben echt het gevoel dat we van toegevoegde waarde zijn”, zegt wethouder Rietman namens de PvdA.

“En met de PvdA in de coalitie creëren we ook extra draagvlak in de samenleving”, zegt Maarten Slingerland. Oftewel: het gemeentebestuur bestaat niet enkel uit christelijk-orthodoxe partijen.  Volgens de drie partijen is het uitzonderlijk hoe soepel de samenwerking is verlopen. “Van versplintering is hier geen sprake gelukkig”, vult Slingerland aan. Geen slaande deuren over belangrijke punten dus. “We hebben geen zaken hoeven uit te onderhandelen. Zo van: als die partij zus wil, willen wij zo”, vult Rietman aan.

Het college krijgt, net als het vorige college, drie wethouders. Dit zijn Maarten Slingerland (SGP), Jan van der Poel (CU) en Harrie Rietman (PvdA). Zij worden officieel geïnstalleerd op donderdag 12 mei. Jan van der Poel is een nieuw gezicht. De Hasselter was hiervoor bestuurder bij de christelijke scholengroep IJsselrijk en wordt kernwethouder van Zwartsluis.

In hun coalitieakkoord hebben de SGP, CU en PvdA een aantal ambities opgesteld. Zoals betaalbaar bouwen voor verschillende groepen en positieve gezondheid, zelfredzaamheid en volwaardig meedoen van inwoners. Maar ook een vitale economie en nieuwe leefbaarheidsplannen voor de kernen en het buitengebied. Verder streven de nieuwe coalitiepartijen naar een goede en veilige bereikbaarheid, ook voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Met minder parkeeroverlast in de kernen en woonwijken. Ook willen de partijen samen de gemeentelijke dienstverlening verder verbeteren en toegankelijker maken.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500