Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
28 september 2022 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Boerenacties van alle tijden

Geplaatst op: 25 juni 2022

Archieffoto Historische Vereniging Zwartsluis

Dat agrariërs uit onder andere Genemuiden opkomen voor hun belangen, was afgelopen week duidelijk te zien. Ondermeer de firma Fuite trok naar Stroe om een vuist te maken tegen het stikstofbeleid. Toch is het zeker niet nieuw dat boeren uit de Tapijtstad zich hard maken voor hun zaak.

Zo valt in het Algemeen Handelsblad van 9 december 1950 te lezen dat de heer Bakker zich bemoeit met regelgeving die de overheid destijds oplegde. Toenmalig minister Mansholt kondigde namelijk aan dat de melkprijs van 18 cent per liter werd teruggebracht naar 17,5 cent per liter. Waarom de overheid dit deed, staat niet in de krant beschreven. Vermoedelijk had de regering als doel voor ogen dat eerste levensbehoeften in de jaren na de oorlog zo goedkoop mogelijk moesten zijn voor de burger.

Bakker, zelf vermoedelijk veehouder of betrokken bij een melkfabriek, reisde op de decemberochtend af naar overleg van de OLM (Overijsselsche Landbouw Maatschappij). Daar dient hij in het bijzijn van de minister een motie in. Hij legde de eis neer dat de prijs weer van 17,5 cent naar 18 cent zou worden verhoogd. Hij vond de verlaging van de prijs ‘niet urgent’ en dreigde tijdens de bijeenkomst met ‘zware represailles’ als men zijn motie niet aan zou nemen. In de kranten is overigens te lezen dat vermoedelijk dezelfde Bakker zich in 1936 ook al hard maakt voor hogere melkprijzen.

Het bestuur van de OLM adviseerde de leden de motie van Bakker niet aan te nemen. De vergadering was nog niet afgelopen en de toehoorders moesten eerst maar eens inzien waarom een prijsverlaging werd afgekondigd. De Gaellemuniger zag dat er weinig medestanders waren in de zaal en besloot zijn motie in te trekken. Voortaan moest hij het ook met 0,05 cent per liter minder doen.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500