Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
26 september 2022 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

‘De Zaaier’ bestaat 75 jaar, maar eigenlijk al veel langer

Geplaatst op: 30 augustus 2022

Op D.V. zaterdag 3 september herdenkt de Hervormde Zondagsschool ‘De Zaaier’ op Gereformeerde Grondslag te Genemuiden haar 75 jaar bestaan. De zondagsschool gaat uit van de Hervormde en de Hersteld Hervormde Gemeente. Bij de jubileummiddag (14.00 -17.00 uur) voor de jeugd zijn alle kinderen uit Genemuiden welkom bij de Bethelkerk.

Eerst is er een Bijbelvertelling. Daarna zijn er voor de kinderen van groep 1 t/m 3 spelletjes bij de kerk. De kinderen uit groep 4 t/m 8 doen een speurtocht door het oude centrum van Genemuiden. Die voert langs een eeuwenoude waterput, de klokkenmakerswerkplaats van de heer Van Dijk, op plekken in de kerk waar je nooit komt, de gevangeniskelder onder het oude Stadhuis en nog veel meer bekende en onbekende plekken. Afsluitend zullen ze met elkaar eten. Alle kinderen, ook die niet op de zondagsschool zitten, krijgen aan het eind van de middag een mooi jubileumcadeau. Alle kinderen uit Genemuiden zijn welkom. ’s Avonds zijn de kinderen, ouders en belangstellende welkom bij de Dankdienst. Deze begint om 19.00 uur in de Grote Kerk.

Historie van ‘De Zaaier’

Sinds 1946 komen iedere zondagmiddag een groot aantal basisschoolkinderen een klein uur op de zondagsschool bij elkaar, tegenwoordig in het Hervormd Centrum en de Bethelkerk. Ze horen dan een geschiedenis uit de Bijbel, leren een psalmvers en de ouderen zeggen een Bijbeltekst op. Ook staan zingen, voorlezen of een Bijbelse quiz wel op het programma. Dit werk wordt gedaan in het besef dat ook kinderen vergeving van zonden nodig hebben. Het is dan ook het verlangen van de leiding en ouders dat de Heere het mooie werk wil zegenen, opdat de kinderen de Heere Jezus als hun Zaligmaker mogen leren kennen.

In feite was de oprichting, van de Hervormde zondagsschool De Zaaier de heroprichting van het Hervormde zondagsschoolwerk dat al in de 19e eeuw van start ging. In het begin van de jaren zestig van die eeuw besloot de kerkenraad een zondagsschool te stichten voor kinderen die nog te jong waren voor de catechisatie. Dit kwam mede door de Lager Onderwijswet uit 1857 die het godsdienstonderwijs op de openbare scholen verbood. Op 22 september 1863 verleende de gemeenteraad de vergunning om kosteloos een lokaal in één van de scholen aan de Kruisstraat te gebruiken. Daar kwamen de kinderen onder leiding van hoofdonderwijzer Van Dalfsen bijeen.

Een van de onderdelen van het zondagsschool werk was ook het daadwerkelijk leren lezen in de Bijbel. Later nam de bekende J.W. van der Reijden de zondagsschoollessen voor zijn rekening. Bij zijn vertrek in 1888 naar Leiden volgde Jm. Heutink hem op. Hij zou dit werk 34 jaar (tot 1922) blijven doen. Na Heutink namen enkele gemeenteleden deze taak over. ‘Door de moeilijke tijdsomstandigheden en gebrek aan kolen’ staakte in 1944 de zondagsschool haar arbeid, waarna het na de oorlog weer werd opgepakt. Na bijna 160 jaar staan iedere zondagmiddag de ‘zondagsschooldeuren’ dus nog steeds voor alle kinderen open.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500