Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
20 maart 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Leegstaande woningen pas over half jaar tegen de vlakte

Geplaatst op: 2 september 2022

De inmiddels onbewoonde huizen van Wetland Wonen aan de Stuivenbergstraat en Steenbergenstraat gaan op z’n vroegst in april 2023 tegen de vlakte. Vorige maand vertrokken de laatste huurders uit de woningen.

Marieke Bentink vertelt namens Wetland Wonen: “Voordat wij een woning mogen slopen moeten wij, in het kader van de Wet natuurbescherming, onderzoeken of er zwaluwen, vleermuizen, egels, uilen, of andere beschermde dieren of planten in de te slopen woningen zitten. Dit onderzoek is in de loop van september afgerond. Daarna moeten wij bij de provincie een ontheffing aanvragen. Het duurt ongeveer 6 maanden voordat wij deze zogenoemde ‘ontheffing voor de verboden uit de wet Natuurbescherming’ krijgen. Pas daarna mogen wij de woningen gaan slopen.”

Verder zal Wetland binnenkort het gas, water en licht in de woningen afsluiten en een sloopvergunning aanvragen bij de gemeente. Ook wordt onderzocht of er nog asbest in de huizen zit. Vervolgens worden de woningen dichtgetimmerd zodat er geen vleermuizen in de huizen kunnen komen. Naar verwachting wordt in april, of uiterlijk mei, gestart met de sloop.

Als de huizen volgend zomer verdwenen zijn, kan worden gestart met nieuwbouw. Bentink vertelt daarover: “Samen met de gemeente is er een wijkvisie ontwikkelt. Daarin staat het idee om op de plek van de 18 verouderde eengezinswoningen ongeveer 27 nieuwe woningen/appartementen te bouwen die geschikt zijn voor zowel senioren, starters en kleine gezinnen.”

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500