Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
30 maart 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Zwartewaterland blijft financieel gezonde gemeente

Geplaatst op: 8 september 2022

Zwartewaterland blijft tot 2026 een financieel gezonde gemeente. Dat blijkt uit de Meerjarenbegroting die komende donderdag wordt voorbesproken in de gemeenteraad. “Zoals het nu staat, sluiten we over meerdere jaren af met een sluitende begroting”, zegt wethouder financiën Maarten Slingerland. “Helaas zien we ook weer onzekerheden op ons afkomen.”

De wethouder doelt daarmee op landelijke en internationale ontwikkelingen die invloed hebben op onze inwoners en samenleving. “Net als in de rest van Nederland maken ook onze inwoners zich zorgen over hun stijgende energierekening en de stijgende inflatie. Over een betaalbare woning vinden. Over de klimaatverandering en de toekomst van de landbouw. Over de opvang van asielzoekers. Terechte zorgen die om oplossingen schreeuwen. En al die zaken brengen ook weer onzekerheden mee voor de gemeentelijke financiën.”

Doorpakken met goede plannen

Deze ontwikkelingen leiden bovendien tot een afnemend vertrouwen van de burgers in de landelijke overheid. “We moeten ervoor waken dit niet afstraalt op onze gemeente”, zegt Slingerland. “De gemeente Zwartewaterland wil juist een betrouwbare en bestendige overheid voor de inwoners blijven. Daarom willen we dicht bij de onze inwoners en ondernemers blijven staan. Onze samenleving is overzichtelijk en krachtig. We zien naar elkaar om. Dat zijn voordelen die we verder willen benutten. Zo blijven we samen met onze inwoners bouwen aan onze samenleving waarin we graag wonen, werken en leven.”

Het gemeentebestuur pakt verder door met het leefbaar houden van de kernen en het platteland. Daarom wordt een aantal ontwikkelingen in 2023 eenmalig gefinancierd uit de Algemene Reserve. “Dit kan heel goed, omdat onze Algemene Reserve goed gevuld is en in de volgende jaren eindigen we weer in de plus. We kunnen zo snel een vervolg gegeven aan de leefbaarheidsplannen voor Zwartsluis, Hasselt, Genemuiden en het buitengebied.”

Voor de inwoners

De gemeente streeft naar Positieve Gezondheid voor alle inwoners van Zwartewaterland. Dit betekent dat alle inwoners zich naar omstandigheden vitaal en gezond voelen en naar vermogen kunnen meedoen in onze samenleving. Hierover maken we afspraken met bedrijven en instellingen. We maken een concreet plan om armoede en schulden aan te pakken, waarbij we extra alert zijn op energie-armoede.

Ook wil het gemeentebestuur tempo maken met betaalbaar bouwen voor verschillende groepen. Woningen die al in de planning staan, met name voor starters en jongeren, moeten zo snel mogelijk worden gebouwd. Het verkeer wordt verder toegankelijk gemaakt voor kwetsbare inwoners en de parkeeroverlast wordt aangepakt. Verder komen er verkeerscirculatieplannen voor Hasselt en Genemuiden.

Op termijn gaat de hele gemeente over op hernieuwbare energie. Inwoners zijn en blijven hierbij betrokken. Iedereen moet deze overstap kunnen maken. Voor de opwek van grootschalige duurzame energie streeft de gemeente naar lokaal eigendom, zodat niet alleen de lasten maar ook de lusten zoveel mogelijk bij inwoners en lokale bedrijven terecht komen.

Presentatie in gemeenteraad

Donderdag is er een presentatie over de Meerjarenbegroting in de gemeenteraad. De raad kan dan aanvullingen of voorstellen voor wijzigingen inbrengen. Deze worden verwerkt in de Meerjarenbegroting, die vervolgens in oktober wordt besproken in de gemeenteraad. Dat is dan de eerste Meerjarenbegroting na de verkiezingen van afgelopen maart.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500