Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
22 maart 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Rijkswaterstaat drukt damwanden door in Zwarte Water 

Geplaatst op: 9 september 2022

Rijkswaterstaat houdt voet bij stuk in de plannen voor aanleg van damwanden in het Zwarte Water voor natuurherstel. Alle inhoudelijk bezwaren van Staatsbosbeheer, gemeente Zwartewaterland, coöperatie IJsseldelta en watersportorganisaties zijn door Rijkswaterstaat van tafel geveegd, meldt Wim Eikelboom op Rivierverhalen

Er is veel weerstand tegen de komst van stalen damwanden op vijf plekken langs de oevers van het Zwarte Water tussen Hasselt en Genemuiden. De damwanden moeten luwtes creëren waar vissen (met name de bittervoorn) kunnen paaien.

Staatsbosbeheer beheert verschillende natuurgebieden langs het Zwarte Water en heeft ernstige bedenkingen bij de damwand-plannen van Rijkswaterstaat. Staatsbosbeheer is bang dat de hooilanden met zeldzame kievitsbloemen gevaar lopen als grondwaterstromen veranderen door het slaan van damwanden. Ook vind de natuurorganisatie het vloeken in de kerk om stalen constructies aan te brengen in een natuurgebied. Ecoloog Albert Corporaal uit Hasselt sluit zich daarbij aan. Hij vreest dat de damwanden nadelig uitpakken voor de zeldzame grote karekiet, die leeft in de rietkragen langs het Zwarte Water.

Gemeente Zwartewaterland vindt het onbegrijpelijk dat Rijkswaterstaat de plannen doorzet, terwijl er regionaal geen draagvlak bestaat voor plaatsing van damwanden. Ook is Zwartewaterland bang voor negatieve effecten op de pleziervaart. Damwanden kunnen leiden tot felle golfslag en dat kan gevaarlijk zijn voor kleinere jachten en kano’s. De watersportorganisaties keren zich om die reden ook tegen de komst van damwanden langs het Zwarte Water voor natuurherstel.

Rijkswaterstaat stelt de plannen niet bij en gaat door met de voorbereidingen voor de damwanden. Bezwaarmakers kunnen terecht bij de bestuursrechter. Staatsbosbeheer en de gemeente Zwartewaterland zijn nog in overleg of ze die stap zullen zetten, meldt Rivierverhalen.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500