Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
24 maart 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Raadsleden buigen zich over ‘vernieuwde’ woningplannen

Geplaatst op: 13 september 2022

De gemeenteraad buigt zich komende donderdag over de ‘Bouwsteen Wonen’. Dat is een nieuw uitgewerkt hoofdstuk in de omgevingsvisie. Gemeente Zwartewaterland beschrijft daarin de visie op wonen in Zwartewaterland. Belangrijke doelstelling is dat er voldoende woningen zijn voor eigen inwoners en mensen die een sociale binding hebben met de gemeente. “Bouwen van voldoende woningen is niet van de ene op de andere dag geregeld, maar we moeten nu wel de juiste stappen zetten voor de toekomst”, legt wethouder Jan van der Poel uit.

De Bouwsteen Wonen is een uitwerking van de Omgevingsvisie. Daarin beschrijft de gemeente op allerlei vlakken de toekomst van Zwartewaterland. Volgens de gemeenteraad waren de woningbouwplannen daarin nog niet concreet genoeg. Het plan werd teruggestuurd naar de tekentafel en vernieuwd. Vandaar dat er nu de Bouwsteen Wonen ligt. Die gaat uit van de bouw van 750 woningen tot 2030. Dat aantal is al eerder vastgesteld. Daarvan komen er naar verwachting 375 in Genemuiden, 250 in Hasselt en 125 in Zwartsluis. En die zijn vooral bedoeld voor de inwoners van die kernen.

Meer kleinere woningen

De uitdagingen zijn groot, weet Van der Poel. Ook in Zwartewaterland vinden mensen steeds moeilijker een woning in de plaats waar hun wortels liggen. “Vooral voor starters en jonge stellen is de situatie momenteel lastig. Daar moeten we verandering in brengen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een betere doorstroming op de woningmarkt. Dat betekent dat we meer betaalbare, kleinere woningen voor starters én senioren nodig hebben.”

Landelijke trend

Daarmee speelt Gemeente Zwartewaterland in op de landelijke trend. Onder meer door de vergrijzing zijn er steeds meer kleine huishoudens. Omdat daarvoor onvoldoende woningen zijn, komt de doorstroming niet op gang en krijgen jongeren weinig kans op de woningmarkt. Ook heeft Zwartewaterland te weinig kleine woningen voor mensen met een zorgbehoefte. “Daarom vinden we dat 350 van de 750 nieuwe woningen toegankelijk moeten zijn voor alle doelgroepen. Dat betekent dus dat ze voorzien zijn van bijvoorbeeld een traplift en brede deuren en rolstoeltoegankelijk zijn.” 

Duurzame wijken

De Bouwsteen Wonen gaat ook in op andere eisen voor moderne woningen. Gemeente Zwartewaterland gaat aan de slag met aardgasvrije wijken die voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering en de steeds extremere grillen van het weer. Ook moeten het groene wijken zijn waar bewoners elkaar makkelijk ontmoeten en waar ruimte is voor sport en beweging.

De gemeenteraad spreekt donderdag 15 september over de Bouwsteen Wonen. In een latere vergadering stelt de gemeenteraad die dan vast.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500