Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
30 maart 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Gemeente wil verkeer veiliger en duurzamer inrichten

Geplaatst op: 4 oktober 2022

Gemeente Zwartewaterland wil de komende jaren de verkeersveiligheid verder verbeteren. Ook investeert de gemeente in duurzame mobiliteit en een betere bereikbaarheid. Dat zijn de drie speerpunten in het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) waarover de gemeenteraad zich binnenkort buigt. Na vaststelling loopt het plan tot 2030.

“Een belangrijk doel is het sterk terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. Wij willen dat aantal in 2030 met de helft hebben verminderd. Dat is ook de landelijke ambitie”, vertelt wethouder Maarten Slingerland die verkeer in zijn portefeuille heeft. Voor benodigde verkeersmaatregelen heeft de gemeente tot 2025 een budget van 250.000 per jaar vrijgemaakt.

Verbeteren bereikbaarheid

Vorig jaar waren er in Zwartewaterland 88 ongevallen waarbij twintig mensen gewond raakten. Het college wil dat aantal verminderen door onveilige situaties aan te pakken. Ook investeert de gemeente in fietsprojecten en educatie. Bovendien wil Zwartewaterland straten die bijvoorbeeld als 30-kilometerzone zijn aangewezen beter inrichten. Tegelijkertijd zoekt de gemeente naar mogelijkheid om de bereikbaarheid van de verschillende kernen te verbeteren.

Verduurzamen verkeer

Ook zet Zwartewaterland in op het verduurzamen van het verkeer. “We willen bijvoorbeeld zorgen dat we voldoende laadpalen voor elektrische auto’s hebben. Ook promoten we de fiets en verbeteren we de voetgangersvoorzieningen. Verder zetten we ons in voor het versterken van het openbaar vervoer van en naar onze kernen”, aldus Slingerland. De gemeente is bovendien voorstander van meer thuiswerken. Ook dat voorkomt immers ongelukken.

Veel inwoners spreken mee

Het GVVP is het einde van een lang traject, vertelt Slingerland. “Verkeer is een onderwerp dat altijd leeft. Maar liefst zeshonderd inwoners vertelden in een enquête wat zij belangrijk vinden. Ook spraken we met politie, ondernemers, Veilig Verkeer Nederland, onderwijsorganisaties, dorpsraden en inwoners. Met al die informatie hebben we de prioriteiten in het GVVP vastgesteld.”

De gemeenteraad bespreekt het plan op 27 oktober. Daarna vertaalt de gemeente het beleid in concrete werkzaamheden. Daarover is begin 2023 meer duidelijkheid.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500