Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
22 maart 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Zwartewaterland kan onvoorziene tegenvallers goed opvangen

Geplaatst op: 15 november 2022

Zwartewaterland wordt in 2022 geconfronteerd met een aantal mee- en tegenvallers. Dat laatst vooral vanwege onvoorziene internationale ontwikkelingen. De gemeente blijft echter financieel gezond. “Ons degelijke financiële beleid in de afgelopen jaren betaalt zich nu uit: we kunnen dit goed opvangen met de Algemene Reserve”, zegt wethouder financiën Maarten Slingerland.

Vorige maand nog presenteerde Zwartewaterland een positieve meerjarenbegroting. Tot 2026 eindigt de gemeente in de plus. Tegelijk waarschuwde Slingerland voor landelijke en internationale ontwikkelingen die onzekerheden voor gemeenten meebrengen, waaronder de gestegen energieprijzen “Daardoor verandert het financiële beeld voor Zwartewaterland continu”, zegt de wethouder. “Dit zien we terug in de Najaarsnota over 2022.”

Algemene Reserve blijft goed gevuld

Die Najaarsnota gaat over het lopende begrotingsjaar. Hierin zitten mee- en tegenvallers, die ongeveer met elkaar in evenwicht zijn. Net als onze inwoners heeft ook de gemeente te maken met hogere uitgaven voor energie: € 556.000. Dan zijn er nog een aantal kleinere tegenvallers. Bijvoorbeeld € 180.000 minder rente-inkomsten omdat er een lening bij de gemeente versneld is afgelost. Om dit op te vangen is een aanvulling van € 912.000 uit de Algemene Reserve nodig. Onder aan de streep eindigt Zwartewaterland vooralsnog met een kleine min van € 18.000. De Algemene Reserve is nog goed gevuld met ongeveer 25 miljoen euro.

Tegenover de tegenvallers staan ook meevallers. De gemeente heeft € 480.000 minder uitgegeven voor Jeugd en WMO. Deze meevallers storten we in de reserve Sociaal Domein. Voor klimaat en de invoering van de Omgevingswet is ruim € 400.000 niet uitgegeven. Dit bedrag gaat naar 2023.

De Algemene Reserve van de gemeente is bedoeld om dit soort tegenvallers op te vangen. De afgelopen jaren voerde de gemeente een gedegen financieel beleid, waarbij overschotten in deze buffer werden gestort. Daardoor heeft Zwartewaterland nu een totale Algemene Reserve van ruim € 25 miljoen. Dat is ruim voldoende om onvoorziene toekomstige tegenvallers op te vangen.

Zwartewaterland en financiële wereld

In de financiële wereld worden financiële buffers vaak uitgedrukt in een ratio weerstandsvermogen. Deze ratio geeft aan in hoeverre een organisatie eventuele tegenvallers financieel kan opvangen. Een ratio van 1.0 is voldoende. Een ratio van 2.0 is uitstekend. Zoals in de begroting 2023 is te lezen heeft de gemeente Zwartewaterland een ratio ruim boven deze 2.0.

De gemeenteraad bespreekt de Najaarsnota op 24 november 2022

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500