Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
3 oktober 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Gemeente zoekt naar mogelijkheden voor opwek van wind en zon

Geplaatst op: 29 juni 2023

De klimaatcrisis en de noodzaak om op korte termijn volledig over te stappen op duurzame energiebronnen stelt Nederland voor een enorme opgave. Dat geldt ook voor Zwartewaterland. Maar hoe dan? Die vraag bestaat uit wel duizend andere vragen. Is een warmtepomp een goede investering? Hoe bepalen we eigenlijk waar we die windmolens gaan plaatsen? Hoe ga ik de verduurzaming van mijn huis eigenlijk betalen?

“Veel mensen weten echt wel dat klimaatverandering een groot probleem is en dat we actie moeten ondernemen” zegt wethouder Harrie Rietman. “Maar het zelf zetten van stappen voor verduurzaming blijkt in de praktijk toch lastig. Je moet soms oude gewoontes loslaten en nieuwe gewoontes omarmen. Het gaat niet alleen om het verduurzamen thuis maar in de hele omgeving. Het is ook geen opdracht voor alléén de provincie of van alléén de gemeente. Het is iets wat we samen moeten doen. Gelukkig merken we dat er steeds meer initiatieven en slimme oplossingen komen van inwoners en ondernemers” zegt Rietman. “Uiteindelijk brengt dit ook veel positiefs: een gezonde, groene leefomgeving en een lagere energierekening.”

De RES: Regionale Energie Strategie

Wat is de RES ook alweer? De RES is een middel vanuit het Klimaatakkoord om samen te onderzoeken hoe en waar je zonne- en windenergie kunt opwekken. Ook gaat het om het zoeken naar duurzame warmtebronnen. In Nederland zijn er 30 energieregio’s. De gemeente Zwartewaterland valt met nog 10 andere gemeenten onder de RES West-Overijssel. Zij hebben dus – samen met de gemeenten, de provincie, waterschappen, netbeheerders en maatschappelijke organisaties – als doel om te werken aan een duurzaam West-Overijssel. Gezamenlijk moet de RES West-Overijssel in 2030 1,8 TWh te kunnen opwekken met wind en zon. Elke gemeente heeft de opdracht om voor 1 juli 2023 zoekgebieden aan te dragen. Gebieden die kansrijk zijn voor het opwekken van wind- en of zonne-energie. Doen ze dat niet, dan wijst de provincie zelf zoekgebieden aan.

Wat gaat Zwartewaterland bijdragen?

Zwartewaterland heeft dus ook een ‘bod’ moeten doen. Zowel voor zonne- als windenergie hebben wij laten weten wat onze voorkeuren zijn voor de zoekgebieden waar de energie-opwek zou kunnen plaatsvinden. Na een zorgvuldig traject met veel afstemming is de volgorde van onze voorkeur: zoekgebied voor wind en zon: Genne-Holten, zoekgebied voor zon: Zwartsluis, Genne-Overwaters, Kamperzeedijk, zoekgebied voor wind: Zwartsluis.

Duurzame energie uit wind gaat nog niet snel genoeg

De RES laat weten dat de productie van duurzame energie met wind en zon in West-Overijssel nog niet snel genoeg gaat om in 2030 de afgesproken 1,8 TWh te halen. De productie van zonne-energie ligt op schema. Ook gemeente Zwartewaterland heeft voor zon al bijna de helft gerealiseerd. Het aandeel wind blijft ver achter en daardoor is de verhouding uit balans. Om de doelstellingen uit de RES te halen is het nodig om de uitvoering van windprojecten te versnellen.

Samenwerking met Gemeente Zwolle

De RES geeft ook aan hoe belangrijk het is dat iedere gemeente de zoekgebieden (sub)regionaal afstemt om te kijken wat de beste opties zijn voor het landschap. Gemeente Zwartewaterland en Gemeente Zwolle zijn hier een mooi voorbeeld van. “Met Zwolle werken we al een tijdje intensief samen in het zoekgebied Genne, Holten, Haerst en de Ruiten. Er is een gezamenlijke gebiedsbegeleider aangesteld. Dit is iemand die samen met de bewoners kijkt naar mogelijke oplossingen voor grootschalige opwek van duurzame energie” legt Rietman uit. “Het zijn uiteindelijk de inwoners in het gebied die met een plan gaan komen. En het is de bedoeling dat zoveel mogelijk zon en wind-opwek (deels) lokaal eigendom wordt. Zo beslissen uiteindelijk de mensen zelf mee over het project en over de opbrengsten van zonne- en windenergie. Een eerlijke verdeling van de lasten én de lusten.”

Wilt u ook meedenken? Heeft u slimme oplossing om samen te werken aan een klimaatneutraal Zwartewaterland? Mail dan naar duurzaam@zwartewaterland.nl.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500