Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
26 september 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Openluchtdienst aan Kettingweg met ds. Hulsman

Geplaatst op: 6 juli 2023

(Ingezonden) In de afgelopen twee jaar is begin juli een missionaire buitendienst georganiseerd in het weiland van de familie Roeland aan de Kettingweg 8. Een mooi initiatief, waarbij we mochten ervaren dat het voor mensen, die normaliter niet of niet zo vaak de kerkdiensten bezochten, drempelverlagend werkte en een aanleiding kon zijn om de stap weer te zetten richting onze gemeente.

Dit heeft de kerkenraden doen besluiten om dit jaar opnieuw een dergelijke dienst te organiseren en wel op D.V. zondag 9 juli 2023.

Deze Openluchtdienst vervangt de reguliere dienst die normaalgesproken in het Hervormd Centrum zou plaatsvinden en de dienst begint een uur later dan normaal (zodat het gras hopelijk droog genoeg is), dus om half 11 ‘s ochtends. Het betreft overigens verder een ‘normale’ Eredienst met de liturgie die in het Hervormd Centrum gebruikelijk is.

Nadere details zijn te lezen op de bijgevoegde flyer. PS: De Openluchtdienst is wel onder voorbehoud van de weersomstandigheden: blijkt een dag vantevoren dat er veel regen wordt verwacht, dan zal de buitendienst vervallen en de Eredienst gewoon op de normale tijd (half 10) plaatshebben in het Hervormd Centrum.

Praktische informatie:

Wij raden u aan om zelf uw stoel mee te nemen. Mocht u hiertoe niet in de gelegenheid zijn en toch graag willen komen? Stuurt u dan even een berichtje naar Bert Jan Bakker. Dan zorgen we voor een stoel.

Denkt u ook aan een eigen flesje water als het warm is. Vorige jaren deelden wij flesjes uit, maar als iedereen zelf een (herbruikbaar) flesje meeneemt is dit minder belastend voor het milieu en het scheelt daarnaast een hoop werk.

Zou u ter plaatse de aanwijzingen van de organisatie willen volgen, zodat alles soepel en ordelijk kan verlopen?

Wij hopen op een rijk gezegende dienst en nodigt u gerust mensen uit om mee te komen, juist ook zij die normaalgesproken niet of nauwelijks in een kerk komen, want juist ook voor hen is deze missionaire dienst bedoeld!

Een hartelijke groet van de Evangelisatiecommissie van de Hervormde gemeente Genemuiden

Bert Jan Bakker, tel. 06-52356256

Danny Schurink, tel. 06-24669445

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500