Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
24 september 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Gemeente gaat aan de slag met wegdek in Cellemuiden

Geplaatst op: 26 juli 2023

De gemeente Zwartewaterland neemt in 2024 de weg op de dijk in Cellemuiden onder handen. In de aanloop naar deze werkzaamheden laat de gemeente in de week van 11 tot en met 15 september 2023 al een aantal noodreparaties uitvoeren aan het wegdek. Om weggebruikers te attenderen op het slechte wegdek, plaatst de gemeente waarschuwingsborden.

De weg in Cellemuiden verkeert in een slechte staat. Door bodemdaling heeft het wegdek te maken met scheuren en verzakkingen. Om de verkeersveiligheid te borgen, gaat de gemeente in 2024 aan de slag met het verbeteren van het wegdek. De gemeenteraad stelde een bedrag beschikbaar van € 3,2 miljoen euro voor de vervanging van de weg. Dit jaar worden met noodmaatregelen al de meest slechte delen van de weg aangepakt.

De gemeente had de intentie om dit jaar te starten met de vervanging van een deel van de weg. Dat liep vertraging op omdat het waterschap en het Rijk momenteel bezig zijn met een herprioritering van het hoogwaterbeschermingsprogramma.

Uit dat programma blijkt dat de dijk Cellemuiden een hoogte- en stabiliteitsopgave heeft. Het waterschap heeft de dijk inmiddels de hoogste prioriteit gegeven in haar planning. Het Rijk besluit in 2024 over de uitvoering van het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma. Dan wordt ook bekend wanneer de dijkversterking voor Cellemuiden gaat plaats vinden.

Afhankelijk van dit besluit stelt de gemeente voor 2024 een plan van aanpak op. Daarbij maakt de gemeente een keuze tussen groot onderhoud of vervanging van het wegdek. Het gaat dan om het deel van de Wolfshagenweg in Hasselt tot aan het industrieterrein in Genemuiden. Weggebruikers worden tot die tijd met behulp van borden gewaarschuwd voor het slechte wegdek.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500