Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
25 juli 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

‘We lijken corona te zijn vergeten, maar hebben lessen te trekken’

Geplaatst op: 19 september 2023

Ds. A. de Groot spreekt tot de aanwezigen in 't Olde Staduus.

Burgemeester Eddy Bilder hoopt dat de Rijksoverheid de coronaperiode alsnog kritisch gaat evalueren. Dat zei hij dinsdag na de ingebruikname van de coronaherdenkingsbank in het plantsoen. De lege herdenkingsbank deed dominee A. de Groot (HHG) denken “aan de lege plaatsen die nu om ons heen zijn.”

In ’t Olde Staduus hielden burgemeester Bilder en de predikant een korte toespraak. “We hebben de hele samenleving geraadpleegd en daar zijn uiteindelijk drie dezelfde herdenkingsbankjes uitgekomen. Het is een heel oud gebruik dat mensen episodes voorzien van een eigen steen. Dat vind je in de Bijbel al terug”, vertelde de burgervader over het ontstaan van het door OVG-leerlingen gemetselde bankje.

Volgens Bilder moet de samenleving lessen trekken uit de coronaperiode: “Want hoe snel zijn we niet overgegaan tot de orde van de dag? En dat terwijl er meer dan 100 Zwartewaterlanders aan het virus zijn overleden. Het heeft diepe indrukken achtergelaten, ook op ons als gemeentebestuur. Je hebt plannen klaarliggen voor hoe te handelen bij een aanslag, maar met een pandemie had geen één burgemeester rekening gehouden. We hebben veel zaken niet in de hand, daarin moeten de onze afhankelijkheid van God erkennen. Ik hoop daarnaast dat de Rijksoverheid ook bij zichzelf nagaat wat beter moet gaan in dit soort situaties. Want wie de kranten volgt, weet dat corona nog geen afgesloten hoofdstuk is.”

Dominee De Groot, die in zijn spreken refereerde naar 2 Kronieken 7, merkte op dat ‘het verdriet niet te peilen valt’ als we terugblikken op wat de coronaperiode voor de samenleving betekende. “Hopelijk bracht en brengt de verootmoediging ons tot Hem. Christus kent zelf het verdriet.”

“Vier jaar geleden zou je zeggen dat iemand niet goed wijs is, zodra je hoorde dat we een periode zouden krijgen waarin kerken op zondag nagenoeg leeg zouden zijn. Die lege banken spreken van de slaande hand van de Heere. Door dit alles heen heeft God willen spreken en heeft hij ons niet weggevaagd. Hij wil de zonden vergeven en heeft weer corona weggenomen. Hij deed voor ons nog meer dan hij in Zijn Woord spreekt”, besluit De Groot, doelend op het eerder genoemde schriftgedeelte.

Het bankje in Zwartsluis, in Genemuiden staat een exemplaar dat hieraan gelijk is.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500