Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
8 december 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Gemeente verleent met pijn in het hart vergunning voor damwanden

Geplaatst op: 27 september 2023

De gemeente heeft besloten om een vergunning te verlenen voor het plaatsen van damwanden op vier locaties in het Zwarte Water. Hoewel de gemeente niet blij is met de aanleg van deze damwanden in opdracht van Rijkswaterstaat, kan de gemeente niet anders dan de vergunning verlenen. Eerdere bezwaren die de gemeente heeft ingediend bij de rechtbank zijn afgewezen.

De omgevingsvergunning voor het plaatsen van de damwanden is afgelopen 17 mei door De Boer & De Groot, mede namens Rijkswaterstaat, aangevraagd. Het projectplan ‘Waterwet Zwarte Water Oeveroptimalisaties’ houdt in dat er tussen Hasselt en het Zwarte Meer 5,6 kilometer aan luwtezones worden gecreëerd. Dat gaat Rijkswaterstaat doen door 1,7 kilometer aan stalen damwanden aan te leggen. De damwanden die Rijkswaterstaat in het Zwarte Water wil plaatsen heeft er alles mee te maken om de rivierkwaliteit te verhogen en de visstand te verbeteren.

Een vergunning met tegenzin

De gemeente is niet blij om de vergunning af te geven. Drie jaar terug waren er al gesprekken met Rijkswaterstaat over het plan. “Wij zijn nog steeds van mening dat de aanleg van de damwanden afbreuk doet aan de beleving van het rivierlandschap. De overleggen hebben er helaas toe geleid dat wij als gemeente, samen met een aantal organisaties, bezwaar hebben aangetekend en uiteindelijk in beroep zijn gegaan. Dat de rechter ons beroep heeft afgewezen, was een teleurstelling”, zegt wethouder Harrie Rietman. Het plan van Rijkswaterstaat kon dus doorgang vinden en in mei 2023 werd er een omgevingsvergunning aangevraagd. De gemeente heeft de vergunning inmiddels moeten goedkeuren.

Inpassing in het landschap

De gemeente Zwartewaterland heeft wel aangegeven dat de damwanden beter moeten passen bij de omgeving. Rijkswaterstaat heeft daarom in het plan opgenomen dat er op verschillende plaatsen richting het vaarwater clusters van 5 plantenbakken geïnstalleerd worden in de kassen van de damwand waarin riet kan groeien. Deze aanpassingen verzachten het uiterlijk van de damwanden waardoor het beter past bij de omgeving.

Werkzaamheden in het Zwarte Water

Binnenkort start De Boer & De Groot Civiele Werken, namens Rijkswaterstaat, met de werkzaamheden voor het plaatsen van de damwanden in het Zwarte Water. Meer informatie over het project is te vinden op Samenwerkenaanriviernatuur.nl. Daarnaast is er een flyer ‘Nieuw leven in en rondom het Zwarte Water’ ontwikkeld voor de recreatievaart. Deze is verkrijgbaar in de havens en in het gemeentehuis

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500