Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
11 december 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Urker GKv start met ‘preekplaats’ aan Kerkstraat Vollenhove

Geplaatst op: 29 september 2023

De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Urk houdt komende zondagmiddag een eerste dienst in Vollenhove. De NGK Vollenhove stelt daarvoor ‘De Hoeksteen’ beschikbaar. Verwacht wordt dat de dienst veel vrijgemaakten trekt die zich steeds minder thuisvoelen binnen de NGK.

Volgens een betrokkene kwamen er steeds meer verontruste kerkgangers uit Overijsselse gkv-gemeenten naar Urk, omdat daar wordt vastgehouden aan de klassieke gereformeerde kerkdiensten. Verwacht wordt dat ook een groep kerkgangers van de NGK Kadoelen de weg naar De Hoeksteen weet te vinden. Het is vooralsnog niet de bedoeling om hier een nieuwe gemeente op te richten.

De kerngroep beoogt ook in andere regio’s in het land zogeheten preekplaatsen te stichten. De daar te houden middagdiensten „hebben vooral het karakter van een leerdienst, waarbij uit de Heidelbergse Catechismus of aan de hand van een andere gereformeerde belijdenis wordt gepreekt”, vermeldt het persbericht. „Steeds meer plaatselijke kerken schaffen de middagdiensten af. Preken aan de hand van de Heidelbergse Catechismus, Nederlandse geloofsbelijdenis of Dordtse leerregels komen daardoor steeds minder voor.”

De diensten in Vollenhove zullen plaatsvinden onder toezicht van de kerkenraad van de gkv Rehoboth te Urk. Aanvang 17.00 uur.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500