Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
2 december 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Wat komt er juridisch gezien kijken bij de adoptie van een kind?

Geplaatst op: 6 oktober 2023

(Adv.) Als je besluit een kind te adopteren dan komt daar veel bij kijken. Er worden gesprekken gevoerd door psychologen en andere deskundigen om te beoordelen of jij en je partner, of jij als single, geschikt zijn om een adoptiekind op te voeden. Als je door de ballotage komt dan volgt vaak een lange wachtperiode voordat eindelijk het telefoontje komt dat er een kind is dat mogelijk in aanmerking komt om door jou en je partner te worden geadopteerd. Een adoptiekind komt vaak uit het buitenland. In Nederland worden maar zelden kinderen ter adoptie aangeboden.

Strenge regels voor adoptie

Vanwege misstanden in het verleden zijn de regels voor adoptie vandaag de dag streng. Er zijn maar een paar landen van waaruit kinderen naar Nederland kunnen worden geadopteerd. Vaak gaat het om ‘special need’ kinderen, oftewel een kind met een medische aandoening of een handicap. Ook in landen waar vroeger kinderen uit werden geadopteerd wordt nu vaker gekozen voor adoptie in eigen land of is er familie van de ouders die voor het kindje kunnen en willen zorgen. De strengere regels zijn vooral bedoeld om illegale adoptie en ‘kinderhandel’ te voorkomen. De biologische moeder moet nadrukkelijk instemmen met de adoptie.

Wanneer is het echt jouw kind?

Zodra een adoptiekind in Nederland is, is het nog niet direct jouw kind. Daarvoor moet je naar de rechter. Je kunt je bij deze procedure laten bijstaan door een advocaat familierecht. De rechter moet beoordelen of de situatie zodanig is dat het kindje geadopteerd kan worden en dus jouw achternaam of die van je partner kan gaan dragen. Een adoptiekind heeft altijd de mogelijkheid om op latere leeftijd deze adoptie ongedaan te maken. Als de verstandhouding met de adoptieouders niet goed is, of als het kind sterk hecht aan de eigen identiteit, dan kan hij of zij ervoor kiezen om de oorspronkelijke naam die door de biologische ouders werd gegeven weer te gaan voeren.

Wat gebeurt er als jullie gaan scheiden?

Wanneer je adoptiekinderen hebt en jij en je partner gaan uit elkaar dan wordt er met hen hetzelfde omgegaan als wanneer het biologisch eigen kinderen zouden zijn geweest. Als de kinderen minderjarig zijn dan wordt er een ouderschapsplan opgesteld. Hierin komen afspraken over de opvoeding en wanneer de kinderen bij de ene en wanneer bij de andere ouder zijn. Ook afspraken over alimentatie of het delen van de kosten voor de opvoeding worden hierin opgenomen. Dit ouderschapsplan wordt vervolgens meegenomen in de uitspraak over de echtscheiding. Als de scheiding is uitgesproken maakt het plan deel uit van de uitspraak en is daarmee rechtsgeldig geworden. Dit betekent dat beide ouders zich eraan moeten houden. Voor een wijziging moet je in principe naar de rechter. Het staat ouders uiteraard vrij om onderling nieuwe afspraken te maken als de verstandhouding tussen beiden dat toelaat.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500