Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
21 juli 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Zwartewaterland blijft financieel stabiel in een onzekere toekomst

Geplaatst op: 18 oktober 2023

Ook in de komende jaren blijft Zwartewaterland financieel stabiel. Tot 2028 eindigt de gemeente bijna elk jaar met een plus. Alleen in 2026, het zogenaamde ravijnjaar, is er een tekort. Wel heeft Zwartwaterland in de jaren daarvoor last van de hoge inflatie. Daarom worden tarieven geïndexeerd. “We gaan dus niet lasten verzwaren, maar passen tarieven aan de inflatie aan”, legt wethouder Maarten Slingerland uit. 

Het Rijk kort vanaf 2026 stevig op het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten. Daarvoor in de plaats kunnen gemeenten straks meer belastingen heffen, zo wil het Rijk. Maar hoe en wat, daarover geeft het Rijk nog steeds geen duidelijkheid. “Vorig jaar vroegen we hier ook al aandacht voor”, memoreert Slingerland. “Nu weten we nog steeds niet waar we aan toe zijn. De val van het kabinet werkt ook niet mee. Dat maakt begroten niet gemakkelijker.”

Gemeente moet grote investeringen doen

De wethouder maakt de vergelijking met een gezin met een modaal inkomen. “Stel dat je van je werkgever iedere maand een ander salaris krijgt, hoe draai je dan een stabiel huishouden? Dat is zo ongeveer waar wij nu tegenaan lopen. Het is te hopen dat er snel een nieuw kabinet komt dat knopen doorhakt en gemeenten en dus inwoners eindelijk financiële duidelijkheid geeft.”

De gemeente staat de komende jaren bovendien voor grote investeringen. “Bijvoorbeeld in schoolgebouwen en onderhoud van wegen en rioleringen, maar ook aan investeringen in klimaat en energie”, zegt Slingerland. “Gemeenten moeten grootschalig duurzame energie opwekken. Wij dus ook. Tegelijk maken we per buurt of straat kleine plannen voor verduurzaming van woningen. Daarmee besparen inwoners op termijn op energiekosten.”

Last van internationale ontwikkelingen

Zwartewaterland heeft, net als andere gemeenten, last van internationale ontwikkelingen. “Door de oorlog in Oekraïne is de energieprijs en daardoor ook de prijs van materieel en werk gestegen”, legt Slingerland uit. “Net als veel andere overheden bewegen wij mee met die inflatie. Dat hebben we zo met de gemeenteraad afgesproken. Zo voorkomen we op korte termijn tekorten, waarvan wij en dus ook inwoners op de lange termijn last kunnen krijgen.”

Dit betekent dat de gemeente de tarieven van de OZB en afvalstoffenheffing aanpast aan de gemiddelde inflatie van 7,6 procent. De inflatie voor onderhoud aan het riool stijgt zelfs met 15 procent. De stijging van de rioolheffing blijft echter beperkt tot 10 procent. De rest vult het college aan uit financiële reserves die de afgelopen jaren specifiek voor riolering zijn opgebouwd. Voor de rioolheffing betalen meerpersoonshuishoudens € 29 meer en éénpersoonshuishoudens € 24 meer. Voor de afvalstoffenheffing betalen huishoudens € 14 euro meer.

De gemeenteraad bespreekt de begroting en septembercirculaire van het Rijk in november.

De begroting is hier in te zien.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500