Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
10 december 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Raad akkoord met begroting 2024

Geplaatst op: 10 november 2023

Zonder slag of stoot werd donderdagavond tijdens de raadsvergdering de programmabegroting voor 2024 aangenomen. In dit document stelt het college de jaarlijkse begroting op met de daarbij behorende doelstellingen. Ook kijken ze alvast vooruit tot 2027. Vorige week waren alle partijen al positief, maar wilden een aantal fracties nog wat bedenktijd. Dat heeft verder niet geresulteerd in moties of amendementen, waardoor het raadsvoorstel over de begroting snel beklonken was.

Vorige week was er met name vanuit het CDA nog enige tegenstribbeling. De tien procent stijging van de rioolheffing was een probleem. Zo vond Rudi van Zandwijk het ‘cru’ dat er geld op de algemene reserve wordt gestort en er tegelijkertijd een verhoging van de rioolheffing zal worden doorgevoerd.

Rioolheffing

In de afgelopen week heeft het CDA nog bij proberen te sturen. Naar eigen zeggen hebben ze ‘pogingen ondernomen en verdiepende vragen gesteld’. “Het is jammer en niet chic om de inwoners nog eens extra te belasten met de rioolheffing. Maar we moeten ook realistisch zijn en voorkomen dat er in de toekomst, wanneer de financiële situatie van de gemeente wellicht anders is, een dubbele verhoging doorgevoerd moet worden”, concludeert Van Zandwijk uiteindelijk. Ook Linda van Veen (BGZ) vindt het een logische uitkomst gezien de onzekere financiële toekomst.

Sociale wijkteams

De PvdA en het CDA vroegen nog naar de pilot van een sociaal wijkteam, die in 2024 start in Zwartsluis. Beide partijen zien graag dat de twee andere kernen in de gemeente snel volgen, mocht er positief gereageerd worden. Wethouder Slingerland kon bevestigen dat er bij positieve reacties ook snel in Hasselt en Genemuiden zal worden gestart met sociale wijkteams.

De SGP, CU en VVD hadden niets meer toe te voegen en ook PvdA, CDA en BGZ stemden in met de begroting.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500