Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
19 juli 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Gemeente houdt ook dit jaar geld over

Geplaatst op: 15 november 2023

Zwartewaterland houdt dit jaar toch geld over. Dit blijkt uit de najaarsnota van de gemeente. In de zomernota van eerder dit jaar werd nog uitgegaan van een tekort. Ook de komende jaren sluit de gemeente positief af, zo bleek onlangs bij de begroting. “We willen een financieel stabiele lijn aanhouden”, zegt wethouder Maarten Slingerland. 

De gemeente maakt ieder jaar een begroting. Daarin staat wat de gemeente denkt uit te geven. Gaandeweg het jaar verandert­ er veel. Denk aan hogere energieprijzen, inflatie, maar ook regels en uitkeringen van het Rijk. Daarom maakt de gemeente ook een zomernota en een najaarsnota. Dit zijn tussentijdse rapportages waarin we toelichten wat er afwijkt in vergelijking met de begroting. 

Hogere vergoeding van het Rijk

In de zomernota ging de gemeente nog uit van een tekort van € 282.000. In de najaarsnota blijkt dat de gemeente toch geld overhoudt: € 1,3 miljoen. Hiervoor is een aantal redenen. De belangrijkste is dat het Rijk de stijgende kosten van lonen en materialen vergoedt. De gemeente ontvangt hiervoor bijna € 1 miljoen van de Rijksoverheid.

Verder heeft de gemeente gelden voor een aantal zaken nog niet uitgegeven. Bijvoorbeeld zo’n € 100.000 voor verkeersprojecten. De gemeente kiest er namelijk voor om de verkeersprojecten tegelijk uit te voeren met onderhoudswerkzaamheden. “Dit betekent dat we iets later beginnen”, legt de wethouder uit. “Maar het bespaart inwoners overlast en ons kosten.”

Ook € 40.000 voor de aanpak van de stikstofproblematiek is niet uitgegeven. “Dit komt doordat de problematiek ingewikkeld is en het lastig is om hiervoor de juiste mensen te vinden”, zegt Slingerland. Tot slot wordt € 60.000 voor klimaatadaptatie niet uitgegeven. Dit heeft verschillende redenen. Ook hier speelt personeelskrapte een rol. Daarnaast wil de gemeente werk efficiënt uitvoeren. Daarom worden veel klimaatmaatregelen gecombineerd met de aanpak van riolering. Dit vraagt iets meer tijd. 

Geld naar 2024 en algemene reserve

Van het overschot wil het college van burgemeester en wethouders € 416.000 doorschuiven naar 2024, zodat het geld beschikbaar blijft waarvoor het is bedoeld. Het restant van € 900.000 kan naar de algemene reserve. Dat is de buffer waarmee de gemeente tegenvallers kan opvangen. 

Gemeente blijft financieel stabiel

Begin deze maand presenteerde de gemeente de begroting voor de komende jaren. Hieruit blijkt dat de gemeente tot 2028 bijna jaarlijks geld overhoudt. Alleen in 2026 is er een tekort. Dit is het bekende ravijnjaar, waarin het Rijk kort op de gemeenten en daar nog niets tegenoverstelt. “Hopelijk komt er snel een nieuw kabinet dat hier duidelijkheid over geeft”, besluit de wethouder.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500