Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
13 juli 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

College verleent in ontwerp omgevingsvergunning zonnepark in Hasselt

Geplaatst op: 24 februari 2024

Het college heeft afgelopen week besloten om de gevraagde omgevingsvergunning voor het zonnepark nabij Verkavelingsweg 4a in ontwerp te verlenen. De locatie is in 2020 aangewezen als pilotlocatie voor de opwek van grootschalige zonne-energie. Vervolgens is het voortraject gestart en is de uiteindelijke omgevingsvergunning in 2022 aangevraagd. In december 2023 vond hierover een openbare raadsbijeenkomst plaats.

Het college vraagt nu de gemeenteraad om een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen te verlenen. Met het afgeven van deze verklaring geeft de raad aan in te stemmen met het verlenen van de omgevingsvergunning. De ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen ligt dan voor zes weken ter inzage. Besluit de raad om de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen niet te verlenen, dan zal de gemeente de omgevingsvergunning moeten weigeren.

Raadsbijeenkomst

Binnenkort zal de raad hier tijdens een raadsvergadering uitspraak over doen. Voorafgaand hieraan vindt op donderdag 29 februari 2024 een informatieavond plaats. Belangstellenden kunnen hiervoor inspreken. Mail dan 29 februari voor 12.00 uur naar griffie@zwartewaterland.nl.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500