Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
20 juli 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Wat is het verschil tussen incasso en beslaglegging?

Geplaatst op: 14 juni 2024

(Adv.) Als je een openstaande vordering hebt bij een bedrijf of instelling of bij een particulier, dan is het natuurlijk de bedoeling dat je dat geld terugbetaalt. Of het nu gaat om een aankoop die je ergens hebt gedaan of geld dat je van een vriend hebt geleend omdat je krap bij kas zat. Vrijwel altijd worden er afspraken gemaakt over de terugbetaling. Soms heb je de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Als je niet aan je verplichtingen voldoet dan kan de schuldeiser een incassobureau inschakelen. Niet alleen bedrijven, maar ook particulieren kunnen deze stap zetten.

Wat doet een incassobureau?

Een incassobureau zal de schuldenaar aanschrijven en dringend verzoeken om tot betaling over te gaan. De debiteur wordt daarbij meestal ook uitgenodigd om contact op te nemen om een betalingsregeling te treffen. Dit kan een betaling in termijnen zijn, of betaling van het gehele bedrag op een overeen te komen moment. Een incassobureau brengt altijd kosten in rekening. Deze zijn uiteraard voor rekening van degene die de schuld moet aflossen. De opdrachtgever betaalt geen kosten, het bureau werkt volgens het principe no cure, no pay. Als het niet lukt om de openstaande vordering te incasseren, dan kan er worden overgegaan tot beslaglegging. Maar daarvoor moet altijd een deurwaarder worden ingeschakeld.

Beslaglegging: wat betekent dat?

Als je een rekening niet betaalt en je reageert ook niet op betalingsverzoeken van een incassobureau dan kan er uiteindelijk beslaglegging plaatsvinden. Dit betekent dat de vordering wordt geïncasseerd via een inhouding op je loon of uitkering, of door beslag te leggen op ‘roerende en onroerende goederen’. Dit mag alleen een deurwaarder doen. De schuldeiser kan een incassobureau inschakelen en zij kunnen, als het niet lukt de vordering te innen, vervolgens contact opnemen met een deurwaarderskantoor. Beslagleggen mag alleen na een gerechtelijke uitspraak. De incassokosten zullen hierdoor flink oplopen. Een deurwaarder zal niet zomaar je huis leeghalen als je een vordering niet betaalt. Het handelen van de deurwaarder moet altijd in perspectief worden gezien. Als de vordering 500 euro bedraagt dan is het logischer om dit bedrag te innen via inhouding op je salaris dan dat de deurwaarder beslag legt op je auto, LED televisie of andere waardevolle spullen. Gaat het om een vordering van tienduizenden euro’s dan kan het gebeuren dat je huis wordt verkocht middels executieverkoop.

Een incassobureau inschakelen

Je kunt zowel als bedrijf of instelling als ook als particulier een incassobureau inschakelen. Zo’n bureau is Bill Incasso. Zorg ervoor dat je alle stukken kunt overleggen die betrekking hebben op de vordering. Het bewijs dat de vordering bestaat is daarbij natuurlijk het belangrijkste. Een factuur of getekende schuldbekentenis bijvoorbeeld. Het incassobureau gaat vervolgens proberen om de vordering te innen. De incassokosten komen altijd voor rekening van de schuldenaar. Een incassobureau werkt voor de opdrachtgever altijd volgens het principe ‘no cure, no pay’.

 

 

 

Gepubliceerd door advertentie afdeling
Van Dijk Containers 500