Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
20 juli 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Kampen wil Rijkssubsidie voor plannen verbetering entree zuidkant Oudestraat

Geplaatst op: 19 juni 2024

De gemeente Kampen wil het gebied tussen Bovenkerk en Oudestraat (tot aan de Geerstraat) en tussen Koornmarktspoort en Muntplein flink aanpakken. In het gebied is sprake van veel leegstand en de openbare ruimte is erg versteend en niet klimaatbestendig. Het is de bedoeling dat het een aantrekkelijke entree wordt wat weer goed aansluit op het winkelgebied. Ook worden er woningen toegevoegd. Om deze gebiedsontwikkeling een impuls te kunnen geven, wordt hiervoor een beroep gedaan op de subsidieregeling ‘impulsaanpak transformatie winkelgebieden’ van het Rijk.

Rondom de Bovenkerk en in de Oudestraat wordt het openbaar gebied opnieuw ingericht en vergroend. Ook de herbestemming van de voormalige bibliotheek van de Theologische Universiteit, de herbestemming van het voormalig C&A pand en het toekomstbestendig maken van de Bovenkerk zijn onderdeel van deze gebiedsontwikkeling.

Om de kans te krijgen echt iets te maken van deze kant van het kernwinkelgebied, gaat de gemeente een beroep doen op de Rijkssubsidie ‘impulsaanpak transformatie winkelgebieden’. In een eerdere ronde diende de gemeente al een aanvraag in voor deze subsidieregeling. Doordat er veel gebruik van gemaakt werd, was het beschikbare budget op en kreeg de gemeente de subsidie toen niet. Wel kreeg de gemeente het advies om gebruik te maken van de volgende subsidieronde die nu opengesteld is.

Wethouder Bas Wonink:“Het is een mooi en goed plan. Met deze ontwikkeling kunnen we leegstand tegengaan en het gebied veranderen in een aantrekkelijke entree van het winkelgebied. Er liggen tegelijkertijd kansen om woningen toe te voegen en om te zorgen voor een aangename openbare ruimte. De monumentale Bovenkerk voegt culturele activiteiten en evenementen in dit deel van de binnenstad toe. Kortom, het gehele gebied als totaal wordt een mooie en levendige entree van de Oudestraat.”

In samenwerking met verschillende betrokken partijen is het projectplan gemaakt dat de basis is voor de subsidieaanvraag. De uitvoering ervan vraagt om een forse investering. Daarom is een financiële impuls van het Rijk gewenst om de kwaliteitsverbetering in dit gebied daadwerkelijk door te voeren. Er kan maximaal € 2.448.172,- aan subsidie aangevraagd worden.

Samen werken aan een vitale binnenstad

In Kampen wordt hard samengewerkt met ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners om een aantrekkelijk winkelgebied waar voldoende te zien en te doen is te behouden. Deze gebiedsontwikkeling  is een onderdeel van de totale verandering van de binnenstad.

Als de subsidie is toegekend, kan vanaf het najaar 2024 gestart worden met het uitwerken van de definitieve plannen. Het gaat dan onder andere om het ontwerpen van de openbare ruimte en de herinrichting van het C&A pand naar een fietsenstalling. Gemeente Kampen gaat hierin samenwerken met de betrokken partijen en de omgeving.

Impulsaanpak Winkelgebieden

Het doel van de rijkssubsidie is om gemeenten te stimuleren om in samenwerking met minimaal twee lokale private partijen het winkelgebied gebiedsgericht aan te pakken. Herstructurering en transformatie is kostbaar en complex en is lastig te financieren. Meestal wordt dit opgelost door in te boeten op kwaliteit wat ten koste gaat van gebruikerswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Het Rijk wil dit met deze subsidieregeling voorkomen en biedt gemeenten de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning die gericht is op het verkleinen (of verdwijnen) van deze onrendabele top, mits een samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan met private investeerders.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500