Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
20 juli 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Zwartewaterland hield in 2023 €8,9 miljoen over

Geplaatst op: 21 juni 2024

De gemeente Zwartewaterland staat er financieel goed voor, zo concluderen alle partijen en het college. De gemeente had het jaar 2023 begroot op ongeveer €80 miljoen, maar hield nog een aanzienlijk bedrag van €8,9 miljoen over. Wethouder Slingerland noemt het een “uitzonderlijk resultaat”.

De partijen concluderen dat de gemeente door de goede resultaten in de toekomst een stootje moet kunnen opvangen. Omdat er in spreekvolgorde wordt gewerkt en de ChristenUnie als eerste aan bod komt, maait die partij al veel gras voor de voeten van de anderen weg.

Bernhard Aalbers (CU) complimenteert het college. “Dit is niet iets van het afgelopen jaar, maar het resultaat van doordacht en verantwoord beleid van de afgelopen jaren,” aldus Aalbers. Bij zo’n grote winst kun je je afvragen of de gemeente wel genoeg heeft geïnvesteerd in de gemeenschap, maar daar zegt Aalbers of een andere partij niet echt iets over. Wel zegt Aalbers: “Als gemeente hebben wij geen winstdoelstelling. Het is gemeenschapsgeld met als doel dat in te zetten ten behoeve van de samenleving. Een goede financiële uitgangssituatie biedt mogelijkheden en ruimte om investeringen te doen.”

Niet de volledige €8,9 miljoen komt in de kas van de gemeente. €4,64 miljoen wordt namelijk doorgeschoven, wat betekent dat het gaat om projecten die nog lopen of uitgevoerd moeten worden. Aalbers geeft aan dat het doorgeschoven bedrag een toename is van vorig jaar en vraagt zich af hoe dat komt. Ook het CDA stelt hierover vragen. Rudi van Zandwijk (CDA) merkt op dat er een aanzienlijk bedrag vermeld staat bij de onderuitputting – een term die aangeeft welk deel van het budget aan het eind van het jaar niet is uitgegeven. Hij begrijpt dit wel, maar merkt op dat het vaak om dezelfde posten gaat, zoals verkeer, klimaatadaptatie en het bedrijf ONS. Hij is benieuwd hoe de wethouder naar de situatie kijkt.

Wethouder Slingerland geeft aan dit positieve resultaat niet te hebben voorzien toen de begroting werd vastgesteld. “De gemeentefinanciën zijn grillig opgebouwd”, zo zegt hij. Verder vindt hij het doorgeschoven bedrag juist meevallen. “Van die €4,6 miljoen zijn €3 miljoen Oekraïne-gelden.” Ook gaat het nog om ruim acht ton aan omgevingsvergunningen, die net voor de Omgevingswet zijn aangevraagd. Op de vraag van het CDA zegt Slingerland dat hij de situatie herkent, maar dat dit komt doordat het om dynamische zaken gaat. Ook ziet hij geen probleem in de €16.000,- die voor verkeer werd doorgeschoven. Van Zandwijk (CDA) merkt op dat er ook al eerder €80.000,- werd doorgeschoven. Slingerland zegt dat daar een reden voor was, maar dat weet hij niet uit zijn hoofd.

PvdA, BGZ, VVD en SGP sluiten zich verder grotendeels aan bij het verhaal van Aalbers. Hier en daar wordt nog een kleine opmerking gemaakt of een vraag gesteld, maar al met al zijn alle partijen tevreden met de goede financiële huishouding.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500