Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
20 juli 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Eerste glas alcohol op 13-jarige leeftijd baart gemeente zorgen

Geplaatst op: 3 juli 2024

De gemeente Zwartewaterland wil dat jongeren kansrijk opgroeien. Zonder de schadelijke effecten van roken, drugs en alcohol. Om daar uitvoering aan te geven, komt er voor elke kern een initiatief. Daarin werken maatschappelijke organisaties en de gemeente samen met ouders én jongeren. “Alternatieven ontwikkelen voor minder gezond gedrag bij jong en oud en dit nieuwe gedrag laten beklijven, dat kan niet zonder de inzet van onze lokale samenleving”, vertelt wethouder Jan van der Poel.

Om jongeren in Zwartewaterland gezond en gelukkig te laten opgroeien en het middelengebruik te verminderen, werkt de gemeente Zwartewaterland aan de uitvoering van het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). “Als gemeente zetten wij ons in voor een gezonde basis voor al onze inwoners”, aldus wethouder Van der Poel. “Dit betekent ook dat onze jongeren veilig en gezond moeten kunnen opgroeien. Daar staat OKO voor.”

Om organisaties en inwoners te betrekken, organiseerde de gemeente Zwartewaterland, samen met het Trimbos Instituut en GGD IJsselland, dit voorjaar de OKO Dialoogsessie. Daarin werden de resultaten gepresenteerd van de GGD Jongerenmonitor, een onderzoek onder jongeren uit de tweede en vierde klassen van de middelbare school.

13 jaar

De Jongerenmonitor liet zien dat Zwartewaterlandse jongeren gemiddeld op 13-jarige leeftijd hun eerste glas alcohol drinken. En maakte ook duidelijk dat alcohol onder de 18 jaar overal makkelijk verkrijgbaar is. In de horeca, tijdens feesten, thuis, maar ook bij bijvoorbeeld in de supermarkt en bij sportverenigingen. “Dat zijn belangrijke signalen over hoe gangbaar het is om onder de 18 jaar alcohol te drinken”, stipt OKO-projectleider Geeske Roos aan.

Daarentegen toont de Monitor ook aan dat een groot deel van de jongeren tussen de 14 en 18 jaar niet rookt en drinkt. En dat deze jongeren op zoek zijn naar activiteiten en gezelligheid zonder nadruk op ‘moeten drinken’.

Roos: “Binnen de OKO-aanpak hebben we daarom aandacht voor vrijetijdsbesteding. Dit ontwikkelen we samen met jongeren zodat het bij hun wensen aansluit. Daarin trekken we op met buurtsportcoaches, jongerenwerkers en alle lokale initiatieven die er al jarenlang zijn. Meer structurele activiteiten is het doel waar we samen voor gaan.” Wethouder Van der Poel vult aan: “Als er iets te doen is voor jongeren, draagt dat bij aan het mentale welbevinden van jongeren en het maken van gezondere keuzes.”

Ontmoeting tussen ouders

Ouders hebben binnen de OKO-aanpak een belangrijke rol. Roos: “Ouders voelen zich óók vaak ongemakkelijk over de druk in de samenleving om onder de 18 alcohol te drinken. Ze zoeken naar manieren om daarover met andere ouders ervaringen uit te wisselen. Daarom hebben we ook nadrukkelijk aandacht voor ontmoeting tussen ouders onderling.”

De initiatieven voor elke kern worden uitgewerkt in onder meer workshops. Wethouder Van der Poel kijkt uit naar de uitvoering. “We hebben dit voorjaar samen met professionals, inwoners en ook jongeren een hele waardevolle OKO Dialoogsessie gehad”, vertelt hij. “Er is nu voor elke kern een initiatief in de maak. We moeten die energie vasthouden en vanuit lokale initiatieven de kansen en krachten van onze inwoners benutten.”

De eerste workshop vond plaats bij Olympia’28, óók omdat deze vereniging samen met inwoners initiatiefnemer zijn voor een initiatief in Hasselt gericht op meer vrijetijdsbesteding voor jongeren. “Wat opvalt is dat veel organisaties, verenigingen en inwoners iets willen doen. Om samen ook echt tot concrete plannen te komen, zoals bijvoorbeeld een ontmoetingsplek voor ouders. Gezellig samen een bakkie doen en ondertussen wijzer worden over tieners en de leuke kanten van je eigen kind. Geen leeftijdsgroep die zo initiatiefrijk is, laten we dat niet vergeten. We bundelen de krachten voor het beste resultaat”, aldus Roos.

Over OKO

Het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) is gebaseerd op het IJslandse preventiemodel, op maat gemaakt voor de Nederlandse situatie aan de hand van pilots in uiteenlopende Nederlandse regio’s. De aanpak die hiervan het resultaat is, is bewezen effectief, mits meerjarig uitgevoerd. De aanpak wordt inmiddels in 34 landen toegepast, en in 46 Nederlandse gemeentes. Bij de uitvoering van het programma wordt de gemeente Zwartewaterland ondersteund door het Trimbos Instituut. Kijk voor meer informatie op www.zwartewaterland.nl/oko.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500