Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
15 juli 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Windturbines wijken voor bescherming weidevogels Mastenbroekerpolder

Geplaatst op: 10 juli 2024

Het provinciebestuur van Overijssel heeft besloten om geen windturbines toe te staan in het Nationaal Landschap IJsseldelta om bedreigde weidevogels, zoals de grutto en de tureluur, te beschermen. Volgens Gedeputeerde Staten is het aanwijzen van zoekgebieden voor windenergie in dit kwetsbare natuurgebied geen goed idee. Dit betekent dat de plannen voor tien windturbines in dit gebied niet doorgaan.

Gebouwen, wegen en windturbines vormen een bedreiging voor de broedgebieden van weidevogels, wat funest is voor soorten als de grutto, wiens populatie in de afgelopen decennia drastisch is afgenomen van 100.000 naar minder dan 30.000 broedparen. Initiatieven zoals het ‘Aanvalsplan Grutto’, waarin overheden, boeren en terreinbeheerders samenwerken, streven naar het behoud van deze vogels.

Een eerder onderzoek had de Polder Mastenbroek, onderdeel van de IJsseldelta, aangewezen als geschikte locatie voor zeven windturbines, met nog eens drie turbines gepland bij Genemuiden. Echter, een tweede studie toonde aan dat windturbines een aanzienlijk negatief effect hebben op weidevogels, waardoor bestaande en potentiële broedgebieden verloren gaan. De provincie concludeerde daarom dat windturbines niet langer toegestaan zijn binnen het gehele Nationaal Landschap IJsseldelta, inclusief de Polder Mastenbroek​.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500