Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
20 mei 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

‘Geen subsidie, geen Genemusiment’

Geplaatst op: 9 oktober 2014

Het is nog niet zeker of de subsidie op onder andere Genemusiment definitief verdwijnt. VVD-fractievoorzitter John Smits vroeg donderdagavond tijdens de raadsvergadering of het besluit in de volgende vergadering genomen kon worden. Klasien Hoekman deed vooraf een duidelijke oproep: zonder subsidie is het einde verhaal voor Genemusiment.

SCEG-coryfee Klasien Hoekman sprak voorafgaand aan de behandeling over dit onderwerp. “Met de sponsoring door plaatselijke bedrijven zitten we, gezien de economische situatie, aan het plafond. Als je als organisatie geen enkele betaalde kracht hebt, kun je daarop dus niet bezuinigen. Het is dan ook niet aannemelijk dat er nog andere geldstromen aangeboord kunnen worden. En gezien de erg korte tijd van het wegbezuinigen van 85 procent van onze subsidie, hopen wij dat de raad ons meer tijd gaat geven. Misschien gedacht aan een overbruggingsperiode, met daarin het uitwerken van de genoemde mogelijkheden, zodat we hopelijk in 2016 met een bepaald percentage minder toe kunnen, of samen met de gemeente zoeken naar nog andere geldstromen? Ik wil u noemen: de kermisgelden van Genemuiden, bootjesgeld en misschien nog andere mogelijkheden via de provincie. Als het voorstel van het college met betrekking tot het stopzetten van de subsidie voor onder andere het Genemusiment aangenomen wordt, zal dit het einde betekenen van Genemusiment.”

Roel Withaar (GemeenteBelangen) vroeg zich af of de 15.000 euro die bezuinigd wordt op de culturele evenementen niet weggehaald kon worden bij MarketingOost. Die organisatie krijgt nu 40.000 euro per jaar van de gemeente. Astrid Dijkstra (PvdA) en John Smits (VVD) sloten zich hierbij aan.

“Wij kiezen liever voor optie twee, de kaasschaafmethode”, zei Roel Withaar. “Alles krijgt dan wat minder, maar de evenementen blijven in ieder geval bestaan.” Hij vond ook dat de cultuurnota, die de naam ‘Kansen voor cultuur’ draagt, beter had kunnen heten ‘Geen kansen voor cultuur’.

John Smits kreeg een wrange smaak van het laatste zinnetje van het voorwoord van wethouder Knol in de nota. “Blijf in ieder geval genieten, staat daar. Maar waarvan dan?” In de nota wordt gesproken over een bestuurscursus, omdat verenigingen vergrijzen. Ik vind dat een minachting van de huidige bestuurders. En hoe wil je deze cursus financieren? Misschien kunnen we daarmee het gaatje van 15.000 euro dichten?”

De speerpunten uit de nota (zie http://archief.genemuidenactueel.nl/nieuws/a/20237/t/-Geen-geld-meer-voor-Genemusiment-.html) spreken Wilma Veldman (CU) aan. “Zeker 80 procent van de huidige evenementen blijft gewoon bestaan. En er moeten keuzes gemaakt worden. Iedere keuze heeft een pijnlijk effect. Dat niet iedereen het meest haalbare kan krijgen, is duidelijk.”

Maarten Slingerland (SGP) wilde dat er meer van dit soort nota’s komen. “De SGP hecht grote waarde aan de beleving van cultuur. De roep om zelfredzaamheid van de samenleving wordt luider. Wat nu voorligt is een pijnlijk scenario. De evenementen worden breed gedragen in de samenleving, er zijn veel vrijwilligers actief. En door dit breed gedragen karakter is de kans op voortbestaan groter.”

Henk Selles (CDA) zei de verontwaardiging van diverse organisaties, omdat er geen overleg vooraf heeft plaatsgevonden, te begrijpen. Hij noemde de bezuinigingen geen makkelijke opgave, “maar er moet 15.000 euro bezuinigd worden.”

Wethouder Knol zei in zijn bijdrage: “Hoe pijnlijk de bezuinigingen ook zijn, dit lijkt ons het beste.” Hij wil de verenigingen in stand houden. “We willen de basis overeind houden, daarom hebben we gekozen voor het bezuinigen op evenementen.”

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500