Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
17 april 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Weg Zwartsluis-Steenwijk op de schop

Geplaatst op: 23 oktober 2014

De weg Zwartsluis-Steenwijk (N334) gaat op de schop. Op deze weg wil de provincie de doorstroming en de verkeersveiligheid verbeteren door het aanbrengen van nieuw asfalt, nieuwe middengeleiders en markeringen en energiezuinige LED-verlichting. De provincie Overijssel organiseert op woensdag 29 oktober van 19.00 tot 21.00 uur een inloopavond in Gasterij ‘De Blauwe Hand’ over de werkzaamheden.Vertegenwoordigers van de provincie Overijssel, gemeente Steenwijkerland en de aannemer zijn dan aanwezig om een toelichting op de werkzaamheden en de omleidingroutes te geven en om vragen te beantwoorden.

Het groot onderhoud aan deze weg wordt in acht verschillende fases uitgevoerd om de bereikbaarheid van het gebied zoveel mogelijk in stand te houden.

Fase 1 tot en met 3: kruising Veneweg tot rotonde Beukers

De provincie start maandag 3 november met het in fases uitvoeren van groot onderhoud aan de N334, gedeelte rotonde Beukerssluis (N334-N735) tot en met Giethoorn-Zuid. In verband met de wegwerkzaamheden zijn de volgende gedeelten afgesloten:

*fase 1: kruising Veneweg tot en met de kruising N762. Dit weggedeelte is afgesloten van maandag 3 november tot en met vrijdag 7 november 18.00 uur;

*fase 2: kruising N762 tot en met de kruising Belterweg. Hier vindt de wegafsluiting plaats van maandag 10 november tot en met dinsdag 18 november 18.00 uur;

*fase 3: kruising Belterweg tot rotonde Beukers. Dit gedeelte van de N334 is afgesloten van woensdag 19 november tot en met dinsdag 25 november 18.00 uur.

Gedurende deze werkzaamheden geldt er voor het doorgaand verkeer een wegomleiding. Voor aanwonenden en aangrenzende bedrijven worden door de aannemer afspraken gemaakt over de bereikbaarheid. Voetgangers en fietsers blijven toegang houden tot de wegvakken waaraan gewerkt wordt, dit geldt ook voor spoedritten van hulpdiensten. Voor de bus geldt ook een omleiding, de dienstregeling wordt hiervoor aangepast (zie www.connexxion.nl).

Werkzaamheden

De werkzaamheden betreffen het aanbrengen van nieuw asfalt en markeringen op de hoofdrijbaan. Tevens wordt aan de bruggen die in het traject liggen onderhoud uitgevoerd en zijn er op enkele locaties onderhoudswerkzaamheden aan fietspaden.

De kruising met de Veneweg en Belterweg krijgt nieuwe middengeleiders en energiezuinige LED-verlichting. Ook het traject tussen de kruising N762 en Veneweg wordt voorzien van LED-verlichting.

Fase 4: brug sluis Beukers (N375) en rotonde Beukers

Woensdag 26 november wordt ’s morgens de brug over de sluis bij Beukers in de N375 (Zomerdijk) afgesloten. Het beweegbaar deel van de brug wordt verwijderd voor het uitvoeren van onderhoud. Deze werkzaamheden duren tot en met zaterdag 29 november. De brug is voor al het verkeer afgesloten. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk tussen de rotonde Beukers en Meppel.

Van woensdagavond 26 november tot en met woensdagochtend 3 december is ook de rotonde Beukers op werkdagen afgesloten voor het verkeer tussen 20.00 en 06.00 uur.

Gedurende deze periode wordt de rotonde Beukers voorzien van nieuw asfalt en markeringen op de hoofdrijbaan en het fietspad. Om de hinder te beperken voor de weggebruiker worden deze werkzaamheden ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd. Op de tijden dat er niet wordt gewerkt is de rotonde gewoon open voor het verkeer.

Daarnaast wordt in de periode van 26 november tot en met 3 december het fietspad tussen Zwartsluis en de rotonde Beukers enkele dagen afgesloten. De exacte datum voor de afsluiting van het fietspad is binnenkort te zien op www.bereikbaar.overijssel.nl.

Omleidingen en vervolg 2015

Alle omleidingen worden met borden aangegeven en zijn ook te zien op de website www.bereikbaar.overijssel.nl. Daar is ook de actuele planning te bekijken.

In de loop van 2015 pakt de provincie het gedeelte van de N334 tussen Giethoorn-Zuid en de kruising Veneweg in fases aan (fase 5 tot en met 8). De planning hiervoor is nog niet bekend, maar het staat vast dat er geen werkzaamheden zijn in het toeristisch seizoen tussen 2 april en 19 oktober 2015. Hiervoor wordt te zijner tijd een aparte inloopbijeenkomst georganiseerd.

Kijk voor meer informatie op www.bereikbaar.overijssel.nl.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500