Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
24 mei 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Vergadering Grootburgerij

Geplaatst op: 8 december 2014

De stemgerechtigde grootburgers worden opgeroepen tot het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN GROOTBURGERS. Die  is komende zaterdag om 10.00 uur in het Tapijtmuseum.  De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Notulen vorige vergadering
  3.  Eventuele ingekomen stukken en mededelingen
  4.  Financieël verslag boekjaar 2013
  5.  Vaststelling uitkering burgerrecht
  6.  Verkiezing van een opziener
  7. Aftredend en herkiesbaar W.Beens Jac.zn
  8. Rondvraag
  9.  Sluiting
Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500