Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
28 februari 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Wanneer strooit de gemeente?

Geplaatst op: 10 december 2014

Met de huidige temperaturen en neerslag is de vraag actueel hoe en wanneer de gemeente strooit. Op de gemeentepagina van deze week wordt uitleg gegeven. “Bij gladheid als gevolg van vorst, sneeuw of ijzel worden
de wegen gestrooid en wordt zo nodig de sneeuw verwijderd. Omdat het strooien schadelijk is voor het milieu,
probeert de gemeente een goede balans te vinden tussen de bescherming van het milieu en de veiligheid van de
mens. Bovendien kan niet overal worden gestrooid en moeten er dus keuzes gemaakt worden.”

“De gemeente gaat deze winter voor de belangrijkste wegen wederom over tot preventieve gladheidbestrijding.
Dit houdt in dat er, op basis van de aangegeven weersvoorspelling, getracht wordt de routes voor het intreden
van de gladheid al gestrooid te hebben. De overige wegen, parkeerplaatsen, woonerven etc. worden alleen nog maar
gestrooid bij langdurige gladheid. Op een aantal specifieke plaatsen waar bijzondere gladheid kan optreden, zoals (brug)hellingen etc., is het mogelijk dat ook bij niet langdurige gladheid handmatig gestrooid wordt. Indien noodzakelijk worden hier zoutkisten geplaatst.
Bij bejaardencentra wordt eveneens gestrooid op zaterdag  en zondag en bij kerken uitsluitend op zondag of hiermee gelijk te stellen dagen. Op markten wordt uitsluitend gestrooid op marktdagen.

Wat kunt u zelf doen?
Zelf kunt u een belangrijke bijdrage leveren door het trottoir
voor uw woning of bedrijfspand goed begaanbaar te
houden:
• bij sneeuw is het beter eerst te vegen en daarna –zo
nodig- te strooien;
• veeg de sneeuw naar een plek waar niemand er last van
heeft;
• houdt bij het vegen goten en rioolputten vrij van
sneeuw;
• denk aan het milieu: maak matig gebruik van strooi
zout;
• strooi vooral op plekken waar over gelopen of gereden
wordt;
• strooi zand om een dikke ijslaag begaanbaar te houden.

Klachten?
Voor klachten of informatie kunt u contact opnemen met Beheer Openbare Ruimte. Op werkdagen kunt u tijdens
kantooruren bellen met 038 3853074. Voor spoedeisende zaken buiten kantooruren (’s avonds en in het weekend) wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen naar het calamiteitennummer.

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500