Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
28 februari 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Nieuw trilveen bij de Belt

Geplaatst op: 16 januari 2015

Natuurmonumenten begint deze week met het zogenoemde LIFE-project bij Belt-Schutsloot. Met Europese subsidie wordt 8 hectare aan verbost gebied in Natioaal Park Weerribben Wieden aangepakt. Dat moet uiteindelijk leiden tot nieuw trilveen. Een eeuwenoude eikenboom en een appelboom blijven wel staan. “Die groeien op een stuk land dat Beltigers eeuwenlang als bouwakker in gebruik hadden”, zegt Arco Lassche van Natuurmonumenten.

Eenvoudig is de uitvoering van het LIFE-project niet. De drie stukken lang in de buurt van de Woldweg zijn moeilijk begaanbaar en niet geschikt voor grote machines. Ook gaat het om een kwetsbaar moerasgebied. Aannemer A. de Jonge uit Sint Jansklooster hanteert daarom een nieuwe werkwijze. “Deze week wordt een boslier geplaatst. Die transporteert de bomen naar een versnipperaar. De snippers en de boomstammen gaan vervolgens per boot het gebied uit. De inzet van groter materieel is daardoor niet nodig”, vertelt Lassche.

Op het project zit een zekere tijdsdruk. Vergunningen kwamen wat later rond dan gehoopt en in medio maart begint het broedseizoen weer. Mochten de werkzaamheden voor die tijd niet zijn afgerond, dan gaat de aannemer in het najaar verder. “Dan willen we echter ook met deel twee van dit LIFE-project starten. Dat gebeurt dan op een stuk van tien hectare bij Zwartsluis, direct achter het tenniscomplex.”

Met het herstel van de drijftillen werkt Natuurmonumenten aan de voor De Wieden zo kenmerkende vegetatie, waaronder meren met krabbenscheer, trilvenen, blauwgraslanden en galigaanmoerassen. Daarin kunnen bovendien bijzondere plant- en diersoorten leven zoals de grote vuurvlinder, de gevlekte witsnuitlibel, de groenknolorchis en de otter.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500