Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
17 april 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

De Lofstem huldigt trouwe leden

Geplaatst op: 9 februari 2015

v.l.n.r.: Jannie Timmerman-v.d.Stouwe; Marjo Last-Meijwaard; Riet Heutink; zittend Driek Eenkhoorn-Bakker; Trijn Visscher-Hammer; Nellie Post-Verhoek; Hennie Verhoek-Mol; Reinier v.d. Pol.

De Chr.Gem.Zangvereniging De Lofstem hield op woensdag haar jaarvergadering. De vereniging mocht terug zien op een goed zangjaar. Ook in het bijzonder, omdat het 90 jarig jubileum mocht worden gevierd op 24 oktober jl. Een prachtige mijlpaal, die tot ieders dankbaarheid mocht stemmen.

Tevens bleek op de jaarvergadering dat er zes trouwe leden waren. Vier leden werden zelfs als erelid gehuldigd, te weten:
Voor 60 jaar trouw lidmaatschap mevr. Marjo Last-Meijwaard, mevr. Hennie Verhoek-Mol en mevr. Nellie Post-Verhoek.
Voor 50 jaar trouw lidmaatschap mevr. Driek Eenkhoorn-Bakker.

Al deze ereleden ontvingen een oorkonde en de gouden speld van de KCZB.

Tevens werden gehuldigd:
voor 42 jaar trouw lidmaatschap mevr. Trijntje Visscher-Hammer en mevr. Riet Heutink.

Alle dames ontvingen tevens een boeket bloemen bij deze huldiging.

Voorzitter Reinier van de Pol sprak lovende woorden over hun vele jaren van lid zijn, en bedankte ook voor de getoonde inzet bij o.a. de diverse jaarlijkse verkoopactiviteiten.

Mevr. Jannie Timmerman-van der Stouwe nam na 22 jaar afscheid van het koor, zij werd ook bedankt en ontving ook een boeket bloemen.

Bij de bestuursverkiezing was aftredend en niet herkiesbaar voorzitter dhr. Reinier van de Pol. In zijn plaats werd gekozen dhr. Wijchert van Dalfsen.

Verder was aftredend en niet herkiesbaar mevr. Trijntje Vis-Kronenberg, penningmeester. In haar plaats werd gekozen mevr. Tiny Altena-van den Berg.

Gepubliceerd door Harm van Wendel
Van Dijk Containers 500