Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
26 februari 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Minder huurverhoging bij Wetland

Geplaatst op: 2 april 2015

Wetland Wonen heeft de hoogte van de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli na overleg met en op advies van de Huurdersvereniging Zwartewaterwiede naar beneden bijgesteld. De woningcorporatie in de Kop van Overijssel verhoogt de huren gemiddeld met 1%, dat is gelijk aan het inflatiecijfer en ruim onder het maximaal door de overheid toegestane huurverhogingspercentage van 2,5%. Volgens de corporatie is dit ook gedaan omdat het aantal bewoners met huurachterstanden licht stijgt.

In het advies aan het bestuur van Wetland Wonen uit de Huurdersvereniging haar zorg over de stijging van de huren de afgelopen jaren. Zij wijst er op dat uit onderzoek is gebleken dat steeds meer huishoudens in een huurwoning betalingsproblemen hebben en dat dit de komende jaren nog zal toenemen.

Directeur Marcel Timmerman van Wetland Wonen: “Wij zien dat het aantal huurders met betalingsproblemen bij ons het afgelopen jaar licht is toegenomen. De betaalbaarheid van de huren is een onderwerp dat we regelmatig met de Huurdersvereniging bespreken. Wij begrijpen haar bezorgdheid en hebben mede op haar aandringen ingezet op een gematigde huurstijging van gemiddeld 1%, waarbij de verhoging voor huishoudens met een inkomen tot € 43.786 maximaal 1% en voor huishoudens met een inkomen daarboven maximaal 3% zou zijn. Op advies van de Huurdersvereniging is dit laatste percentage verder verlaagd naar 2%”.

Wetland Wonen heeft bij de jaarlijkse huurverhoging de huren in 2013 en 2014 boven inflatie verhoogd en daarbij de inkomensafhankelijke huurverhoging toegepast. De extra verhoging was nodig om de door het rijk opgelegde jaarlijkse verhuurdersheffing te kunnen dekken. Wetland Wonen betaalde in 2014 € 1,5 miljoen aan het rijk.

De door de overheid vastgestelde maximale huurverhogingspercentages voor 2015 zijn voor huishoudens met een inkomen tot en met € 34.229 2,5%, voor huishoudens met een inkomen tussen €34.229 en € 43.786 3% en voor huishoudens met een inkomen boven € 43.786 5%.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500