Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
20 april 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Boek over Johanneskerk

Geplaatst op: 8 april 2015

Bijna zeventig jaar lang begaven de leden van de Gereformeerde Kerk van Sint Jansklooster zich iedere zondag naar hun kerk aan de Kloosterweg, die letterlijk een centrale plaats had in het dorp. In de jaren vijftig van de 20ste eeuw gingen er vanwege ruimtegebrek en een gebrekkige staat van onderhoud stemmen op om een nieuwe plaats van samenkomst te bouwen.

Uiteindelijk verrees aan de rand van Sint Jansklooster, naast de pastorie, een voor die tijd uiterst modern kerkgebouw dat we nu nog steeds kennen als de Johanneskerk. Toenmalig dominee Ten Brink zag de kerkbouw als een opdracht ten dienste van toekomstige generaties: ‘Wij bouwen immers niet allereerst voor onszelf en voor het heden, maar voor de toekomst!’ Vijftig jaar geleden, op 7 april 1965, werd de nieuwe Johanneskerk feestelijk in gebruik genomen.

Naar aanleiding van dit jubileum schreven dominee Peter Vis, Johan ten Hove en Martin van der Linde een boek met daarin tien portretten van gemeenteleden van jong naar oud, een schets van het gemeenteleven in de afgelopen vijftig jaar en een weergave van hoe de kerkbouw indertijd is verlopen. De verhalen zijn rijk geïllustreerd met afbeeldingen afkomstig van gemeenteleden en uit het archief van de kerk.

Afgelopen dinsdagavond 7 april 2015, exact vijftig jaar na de officiële opening van de kerk, werd het boek onder grote belangstelling gepresenteerd. De ruim 150 belangstellenden hoorden eerst een toelichting van de auteurs op de geschreven verhalen, waarna het boek werd overhandigd aan de 93-jarige Jochem van Benthem, het oudste gemeentelid van de Johanneskerk. Na de pauze was er een quiz over vijftig jaar Johanneskerk en kon een tentoonstelling met oud fotomateriaal en oude bouwtekeningen worden bekeken. Het boek ‘Wij bouwen voor de toekomst!’ Vijftig jaar Johanneskerk Sint Jansklooster, 1965-2015 kost tien euro en is te bestellen via scriba@gereformeerdejohanneskerk.nl.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500