Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
23 juni 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Accountant ‘overvalt’ college van B&W

Geplaatst op: 4 juni 2015

Van haar accountant moest de gemeente in 2014 vier miljoen euro afwaarderen op de gronden die de gemeente in bezit heeft. Zo kwam er uiteindelijk een verlies van twee miljoen, op de begroting die eigenlijk met een positief resultaat van twee miljoen zou eindigen. “Dit heeft ons overvallen”, meldde wethouder Visserman.

De gemeente moest echter een goedkeurende verklaring krijgen van de accountant. “Wanneer je die niet hebt, dan levert dat ook weer problemen op richting de provincie. En we liggen al onder een vergrootglas. We hebben echter danig gesproken met de accountant en doen dat nog steeds.”

Verschillende partijen maakten hiervan gewag. “Wat opvalt zijn de stroef verhouden gesprekken tussen college en accountant. Is er dan zo’n verschil van inzicht en buigen we elke keer weer?”, vroeg Astrid Dijkstra van de PvdA zich af. Het CDA wil het afboeken op de gronden daarom geen keuze noemen, maar een ‘feit waar we niet onderuit kunnen komen’. SGP-fractievoorzitter Maarten Slingerland vroeg wethouder Visserman of er niet eens werkafspraken gemaakt worden.

Slingerland noemde de jaarrekening ‘niet om jaloers op te worden’. ChristenUnie-fractievoorzitter Spoelstra was echter, net als overigens een deel van de andere partijen, positief. “We hebben stappen gezet om de gemeente financieel gezond te krijgen. Er is beter op de winkel gepast.” De oppositie toonde zich niet bijster enthousiast. “De feiten liegen er niet om”, aldus VVD’er John Smits. “Er is weer een greep in de Algemene Reserve gedaan”, zei Gemeentebelangen-voorman Roel Withaar. En Astrid Dijkstra deed een oproep aan het college: “Als je veel uitgaven hebt, is het soms zaak om te kijken hoe je de inkomsten kunt maximaliseren.”

Dat moet niet bij burgers, verenigingen en het bedrijfsleven, volgens het CDA. “We vragen grote offers van onze inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen. Dit was en is nodig om te kunnen overleven. Het CDA is de mening toegedaan dat we het maximale hebben gevraagd”, vond Margreet Bosma. De CDA-voorvrouw vroeg zich nog af  hoe het staat met het afsluiten van de contracten tussen het Agnieten College en de sportclubs over het gebruik van de sporthal. Volgens wethouder Visserman is hij daarover nog in gesprek. “De sportverenigingen gaan niet meer betalen dan ze nu doen. Wij gaan niet betalen, het Agnieten College dient zich te houden aan de afspraken die er gemaakt zijn.”

Gepubliceerd door Enrico Kolk
Van Dijk Containers 500