Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
23 juni 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Regen zorgt niet voor problemen

Geplaatst op: 29 juli 2015

Het Waterschap Groot Salland constateert geen problemen door de droogte en de extreme neerslag van de afgelopen tijd. De dijken kunnen deze weersomstandigheden goed aan en de waterbergingen functioneren prima.

Scheuren of gaten in dijken als gevolg van droogte is bij Groot Salland niet aan de orde. Deze situaties kunnen ontstaan in veendijken. Het meest bekende voorbeeld hiervan is de kadebreuk in Wilnis tijdens de hittegolf van 2003. Veen heeft de eigenschap te vervormen bij droogte waardoor er scheuren of verzakkingen kunnen ontstaan. Groot Salland kent alleen zand en/of kleidijken.

De droge periode heeft er ook niet voor gezorgd dat Groot Salland een beweidingsverbod voor schapen op de dijk moest instellen. Bij langdurige droogte kan dit een maatregel zijn om de graszoden op dijken te beschermen, zodat het wortelstelsel van de grasmat niet wordt aangetast. Een grasmat dient als bekleding van de dijk en voorkomt uitspoeling bij hoogwater.

Dijken zijn overigens van groot belang voor de waterveiligheid. Door de klimaatverandering regent het vaker en harder en stroomt er steeds meer water via de rivieren ons land binnen. Hoe beter het waterschap de dijken beheert, hoe beter en sterker ze zijn in situaties wanneer het er op aan komt: bij hoogwater wanneer het water krachtig tegen de dijken aan klotst. Hoe minder schade aan dijken door het jaar heen ontstaan, hoe minder maatregelen en investeringen nodig zijn om de dijken in goede conditie te houden.

Waterbergingen doen hun werk

Om te anticiperen op de veranderingen in het klimaat, leggen waterschappen – ook Groot Salland – waterbergingen aan. In perioden van veel neerslag worden de waterbergingen gebruikt om water ter plaatse tijdelijk vast te houden. Omdat er meer ruimte voor water is, lopen de peilen minder snel omhoog.

Door het water te bergen in het gebied waar het valt, wordt overstroming van lager gelegen gebieden tegengegaan. Daarnaast kan met het vastgehouden water in droge perioden het grondwaterpeil beter op het juiste peil worden gehouden. Dit voorkomt verdroging van de grond en gewassen. Momenteel staan de waterbergingen in het werkgebied van Groot Salland vol en functioneren ze goed.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500