Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
21 juni 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Hoe snel is de brandweer?

Geplaatst op: 18 augustus 2015

Op de Veiligheidsdag in Hardenberg is afgelopen zaterdag met succes een tool gelanceerd waarmee iedereen kan zien hoe snel de brandweer bij een bepaald adres kan zijn. De tool is gebaseerd op het regionaal repressief dekkingsplan van Brandweer IJsselland. Het dekkingsplan beschrijft hoe snel de eerste brandweerauto bij een brand kan zijn.

Van elk object in Veiligheidsregio IJsselland is berekend of de eerste brandweerauto – een tankautospuit – binnen de wettelijke norm aanwezig kan zijn. Daar waar dit niet haalbaar is, neemt de brandweer aanvullende risicobeheersende maatregelen of wordt extra ingezet op preventie door bijvoorbeeld voorlichting.

 Op www.vrijsselland.nl/brandweer is voor elk adres in de regio te zien hoeveel tijd de brandweer nodig heeft om na een melding dit adres te bereiken. In de eerste, cruciale minuten zijn mensen altijd op zichzelf aangewezen. Naast de opkomsttijd geeft de site daarom ook praktische tips en adviezen om brand te voorkomen of de gevolgen hiervan zoveel mogelijk te beperken. Ook via folders, workshops en lessen op school wordt deze preventie-informatie onder de aandacht gebracht.

Snelste opkomsttijd

Om de opkomsttijd van elke eerste tankautospuit te berekenen is een nieuwe rekenmethode gebruikt. Hierbij is onder andere met behulp van specifieke software de snelste route naar een adres berekend. Zo is voor elk adres bekeken welke brandweerpost het snelst bij een bepaald object kan zijn en hoe lang dit duurt. Natuurlijk is dit altijd een theoretische benadering van de praktijk.

De komende jaren gaat de brandweer de werkelijk behaalde opkomsttijden in beeld brengen. De informatie die dat oplevert, wordt gebruikt om eventueel bij te sturen met het doel inwoners van IJsselland optimaal te bedienen van professionele brandweerzorg als dat nodig is.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500