Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
21 juni 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Gebedsbijeenkomsten ‘structureel’ in ’t Olde Staduus

Geplaatst op: 23 september 2015

Zoals eerder bekend is geworden, krijgt de gebedsweek die voor Pinksteren heeft plaatsgevonden een structureel vervolg. Vanaf oktober is er DV iedere 1e maandag van de maand een gebedsbijeenkomst plaats. Het verloop van de avonden zal op dezelfde wijze plaatsvinden als tijdens deze week. Samen zingen en een korte inleiding, waarna er in kleine groepen uiteengegaan zal worden om te bidden.

“Opnieuw willen we samenkomen om te bidden of de Heere Genemuiden wil aanraken met Zijn Heilige Geest, zodat mensen tot geloof in Jezus Christus zullen komen of een nieuwe toewijding mogen ontvangen. De Heere Jezus zelf is ons grote voorbeeld als het om bidden gaat en Hij zegt in Mattheüs 18:19 het volgende over gezamenlijk gebed: “als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader Die in de hemelen is”, daarom mogen wij in alle afhankelijkheid, ootmoedig en met volharding pleiten op Gods beloften. Maar ook met grote verwachting want in Ezra 3:21-23 lezen we: “Wij vastten en verzochten onze God hierom, en Hij liet zich door ons verbidden”.

De 1e gebedsbijeenkomst zal plaatsvinden op DV 5 oktober a.s. De locatie is onveranderd, namelijk de trouwzaal in ’t Olde Staduus.

Tijdstip van 20.30 tot +/- 21.30 uur.

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500