Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
21 juni 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Gemeente vindt dat ‘zwembaden’ overvragen

Geplaatst op: 13 oktober 2015

De gemeente Zwartewaterland en Stichting Zwembaden Zwartewaterland (SZZ) hebben de afgelopen maanden regelmatig overleg gevoerd. Resultaat van dit overleg was een voorstel waarin de gemeente Zwartewaterland de uiterste grens heeft gezocht om tot een oplossing te komen. Het verzoek van SZZ om de exploitatiebijdrage met nog eens € 40.000 te verhogen, is voor de gemeente geen reden om het voorstel te wijzigen. Volgens wethouder Visserman blijven de drie zwembaden overigens open.
Wethouder Dick Visserman namens het college van burgemeester en wethouders: “In het overleg hebben we vastgesteld, dat de exploitatie-overeenkomst niet werd uitgevoerd zoals vastgelegd. Met het voorstel zetten we dat nu recht. De gemeente brengt geen detacheringskosten meer in rekening en vergoedt de verzekeringskosten en de fiscale eigenaarskosten. Ook wordt de niet toegepaste prijsindexering 2012 en 2013 gecompenseerd. Daarnaast hebben we voorgesteld om SZZ nog eenmalig te compenseren met
€ 75.000. Met dit voorstel bieden wij SZZ ook de gelegenheid om de door hun gewenste investeringen te doen in het kader van duurzaamheid.”
Stichting Zwembaden Zwartewaterland heeft voor de invulling van de bezuinigingstaakstelling € 40.000 extra gevraagd. Wethouder Visserman: “Wij hebben deze cijfers van SZZ inmiddels geanalyseerd. Op basis van onze analyse zien wij geen reden om ons voorstel voor de exploitatiebijdrage te wijzigen. Ons voorstel aan SZZ voor de exploitatiebijdrage 2016 blijft dan ook staan. Wij hebben SZZ in de gelegenheid gesteld om onze analyse te bestuderen en gevraagd voor 1 november 2015 te laten weten of zij ons aanbod accepteren.”

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500