Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
23 mei 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Vluchtelingen aan de slag in Zwartewaterland

Geplaatst op: 13 januari 2016

De gemeente Zwartewaterland, BRD Re-integratie en Vluchtelingenwerk Oost Nederland ondertekenen een convenant voor de pilot ‘Aan de slag in Zwartewaterland’. Met de ondertekening van het convenant leggen de genoemde partijen afspraken vast over samenwerking bij arbeidsbemiddeling van statushouders.

De pilot wordt uitgevoerd met 15 statushouders die woonachtig zijn in de gemeente Zwartewaterland. Een statushouder is iemand die een verblijfsvergunning heeft gekregen en dus in Nederland mag blijven. Wethouder Knol: “Wij vinden het belangrijk dat deze mensen participeren in de samenleving. Hierbij is structuur, bij voorkeur door een betaalde baan, erg belangrijk. Met dit project proberen we statushouders door begeleiding en bemiddeling aan een werkervaringsplek of vrijwilligersbaan te helpen, met een vaste baan als einddoel.”

Krachtenbundeling

De gemeente heeft arbeidsparticipatie van statushouders hoog in het vaandel staan en heeft daarom het initiatief genomen tot de pilot ‘Aan de slag in Zwartewaterland. Hierbij is een samenwerking aangegaan met BRD Re-integratie en VluchtelingenWerk Oost Nederland. “Krachtenbundeling is essentieel voor een succesvolle arbeidsbemiddeling”, aldus Wethouder Knol.

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500