Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
1 maart 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Kouwe drukte (column Gerrit van Houwelingen)

Geplaatst op: 28 januari 2016

Het bovenschools management heeft wat nieuws in de maak. De teams moeten een enquête van het vervangingsfonds (bekostigt de kosten bij vervanging wegens ziekte) invullen over de balans tussen werk en privé. Heeft uw leidinggevende voldoende aandacht voor uw werkdruk? Wat heeft hij of zij gedaan om die druk te verminderen? En wat heeft u er zelf aan gedaan? Het ratelt maar door. Het vragenformulier wordt door het team en door hemzelf zodanig ingevuld dat men het raadzaam vindt enkele dames van het vervangingsfonds op pad te sturen om een kijkje in de keuken van die school te nemen, voordat het eten er aanbrandt. Om half vier komen de collega’s uit de echte drukte van hun groep aangesneld om hun gekeuvel aan te horen. Dat ik dankzij jullie straks mijn correctie mee naar huis kan nemen, merkt een durfal in zijn team op, dát verhoogt mijn werkdruk.

Als het team de kwaliteitskaart over communicatie invult springen de lichten weer op rood.

Een werkgroepje collega’s buigt zich zelfsturend over de materie en inventariseert wat er aan de hand zou kunnen zijn, waarna het met een voorstel komt een cursus in te huren. De docente die haar opwachting maakt, krijgt geen kans hen te overladen met allerlei theorieën over feedback, kernkwaliteiten en nog wat managementjargon. Het team steekt direct af naar de diepte en zet de discussie op scherp: ‘Wat is er aan de hand dat we onvoldoende scoren op interne communicatie?’ Het levert best wat op, maar als het team naderhand hoort van de vijftienhonderd euro die de schoolbegeleidingsdienst voor die twee middagen vraagt, krijgen de collega’s spontaan de hik.

Een andere keer huren ze als voorzorg een cursus ‘intervisie’ in (ander woord voor striptease), nu bij de pabo, waar ze nog wel iemand hebben lopen die dat voor wat losse duiten verzorgt. Zelf mag hij er niet bij aanwezig zijn, omdat hij geacht wordt een andere pet op te hebben. Het team vindt dat maar niks, want als hij nu vanuit een ivoren toren zou opereren, is er wat voor te zeggen, maar transparantie vinden ze juist een van zijn sterke punten. Voorlopig mazzelt hij zes teamvergaderingen. Lekker nog even voor donker naar ’t veer. Hij mag nu alleen de nascholingsgelden afboeken. Hoeveel dat kost? Drieduizend euro! ‘Kan die bek niet verder los?’ hoort hij iemand roepen.

Dat het leven van een basisschooldirecteur niet altijd over rozen gaat, moge na het bovenstaande wel duidelijk zijn en het gaat van kwaad tot erger. Er is een onderwijskundig bureautje, vet gesubsidieerd van onze belastingcenten uiteraard, dat voor managers acht bekwaamheidseisen bijeenharkt. Eis nummer 7 de ‘intrapersoonlijke competentie van de persoonlijke effectiviteit’ intrigeert hem het meest, misschien wel omdat hij vermoedt daar het minste werk mee te hebben, vanwege aangeboren intuïtie. Als hij dit thuis communiceert, stuitert het kopje van zijn echtgenote over het schoteltje vanwege de slappe lach. Hij lacht maar mee als een boer die kiespijn heeft.

 

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500