Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
22 mei 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Koninklijke onderscheiding voor Sijm van Lente

Geplaatst op: 4 februari 2016

Sijm van Lente is donderdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg deze koninklijke onderscheiding uitgereikt door burgemeester Bilder. Van Lente is dertig jaar lid en bestuurslid van Stichting Vrienden van Oud Genemuiden. Die stichting vierde donderdag haar veertigjarig jubileum in De Meente en daar kreeg Van Lente de onderscheiding uitgereikt. Over die feestavond later meer.

Van Lente speelt een grote rol in het maatschappelijk leven van Genemuiden. Hij is of was onder meer:

1981 – heden: Lid/bestuurslid van de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden

De heer Van Lente documenteerde aanvankelijk de  ingekomen foto’s, documenten en voorwerpen voor de steeds groeiende collectie van de stichting Vrienden van Oud Genemuiden (onderdeel Oudheidkamer – thans Historisch Centrum Genemuiden). Hij leverde een bijdrage aan avonden waarop een bepaald historisch onderwerp voor belangstellenden werd uitgediept.

Als penningmeester hield hij de donateursadministratie en de financiële administratie bij. Hij maakte stukken voor de jaarvergadering en deed betalingen. In deze periode (van 1985-1994) heeft hij de donateursadministratie geautomatiseerd.

Van 1994 tot heden vervult hij de rol van voorzitter. Hij heeft onderstaande taken/werkzaamheden:

Het voorbereiden en het voorzitten van de jaarvergadering (met bestuur en alle vrijwilligers)
Het voorbereiden en het voorzitten van de ledencontacten met de vrijwilligers
Onderhouden van contacten met de gemeente en musea, oudheidkundige verenigingen in Genemuiden en omstreken
Onderhouden van contacten met de SCEG, de organisatie die diverse culturele evenementen in Genemuiden organiseert (w.o. Genemusiment en Eikoerei)
Het zoeken van sponsoren
Correspondentie afhandelen
Het geven van acte de présence bij openingen van tentoonstellingen, boekpresentaties enz.
Voeren van overleg met de overige bestuursleden
Alle zaken rond de organisatie (werkgroepen) (vrijwilligers )

Ook verleent hij vanwege zijn financieel-administratieve vaardigheden ondersteuning aan de penningmeester.

2004 – heden: Lid van de redactie van Old ni-js, periodieke uitgave van de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden.

Verschijnt drie keer per jaar in een oplage van 1300 exemplaren. Naast redactioneel werk wervft hij ook adverteerders. Hij levert de exemplaren gestickerd bij de vrijwilligers aan, die op hun beurt zorg dragen voor de verspreiding onder de donateurs.

2002 – heden Lid van de Club van 100 van Sportclub Genemuiden

Werven van leden/gelden en besluiten over het beschikbaar stellen van gelden/voorzieningen voor het algemeen belang van Sportclub Genemuiden. Daarnaast voorzitter van de Evenementen-commissie en vanaf 2007 Lid van de financiële commissie van sportclub Genemuiden. Frequent overleg met accountants en penningmeester en tevens adviserende taak op financieel gebied.

2004 – heden: Notabele in de Hervormde Kerk van Genemuiden

Binnen dit college gedurende een periode de functie van secretaris vervuld.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500