Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
19 juli 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Raad wil bibliotheken behouden

Geplaatst op: 21 april 2016

De drie bibliotheken moeten ‘toekomstbestendig’ behouden worden voor de drie kernen van Zwartewaterland. De gemeenteraad besliste dat donderdagavond met een motie die door de SGP, ChristenUnie, PvdA, Gemeentebelangen en VVD was ingediend. In januari meldde Bibliotheek Zwartewaterland de gemeente dat het niet meer dan 95.000 euro kan bezuinigen in plaats van de gestelde 135.000 euro.

Het voortbestaan van de bibliotheken is niet zeker, zo meldde Zwartsluis Actueel eind maart. Omdat de bibliotheek niet kan voldoen aan de bezuinigingen maar wel een belangrijke functie vervult in de samenleving, moet die behouden blijven, vinden de partijen die in hun motie schrijven dat de genomen bezuinigingsmaatregelen van de bibliotheek niet altijd het gewenste resultaat leverden.

Maar, zo vinden ze: “Een goede bibliotheekvoorziening is een verrijking voor het culturele leven en is een voorziening voor taalontwikkeling en educatie. Het is wenselijk dat er duidelijkheid ontstaat voor bestuur, personeel, vrijwilligers en inwoners.”

Het college moet daarom in september komen meer informatie komen voor behoud van toekomstbestendige bibliotheken in de drie kernen, gerelateerd aan een maximaal reëel bezuinigingsbedrag. Dat kwam de partijen op kritiek te staan van het CDA: “Dit kan een precedentwerking opleveren. Misschien krijgen de kinderdagverblijven nu spijt, zij hebben het wel gered.”

Wethouder Gerrit Knol merkte echter op dat de termijn tot september te kort is om met een voorstel te komen.

Gepubliceerd door Enrico Kolk
Van Dijk Containers 500