Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
23 juni 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Bezorgde bestuurders versturen enquête

Geplaatst op: 9 juni 2016

Komende week ontvangen alle Genemuider vrijwilligersorganisaties een enquête. De afgelopen maanden zijn namelijk een aantal mensen uit Genemuiden, allen bestuurslid van een vereniging of stichting, bijeen geweest. Zij hebben gesproken over problemen waar ieder als bestuur mee te maken heeft en waar waarschijnlijk nog meer besturen tegenaan lopen. Hieruit is de wens ontstaan om via een enquête te inventariseren of dit bij andere Genemuider
vrijwilligersorganisaties ook speelt. Dit met als doel om daar gezamenlijke oplossingen voor te bedenken dan wel van elkaars oplossingen te leren.
Deze mensen (o.a. bestuursleden van SCEG, Historisch Centrum Genemuiden, Tapijtmuseum en Verenigingsgebouw d’Overtoom) bespraken het steeds complexer worden van de bestuurlijke werkzaamheden. Zo stellen overheid en/of overkoepelende instanties steeds hogere eisen aan de administratie en wordt het steeds ingewikkelder de weg te vinden in alle wet- en regelgeving.
Financieel wordt het alleen maar lastiger, terwijl subsidies steeds schaarser worden. Verder wordt het voor hen steeds moeilijker om bestuursleden en vrijwilligers te vinden die bereid zijn en de tijd hebben om zich voor langere tijd in te zetten. Dit speelt vooral voor specialistische werkzaamheden (bijv. administratie, secretarieel, communicatie, etc.).

Deze bestuursleden (laten we hen officieus het ‘platform voor bestuurders’ noemen) weten niet of hun indruk, dat deze problematiek breed speelt, echt waar is. Maar ze denken wel dat, áls het waar is, het goed is om dat van elkaar te weten. Want gezamenlijk zijn er wellicht oplossingen te bedenken die iedere organisatie voor zich niet kan realiseren. Bovendien sta je als groep sterker wanneer je gesprekken of onderhandelingen zou willen aangaan over je gezamenlijke problemen.
Het lijkt het ‘platform’ goed eerst te inventariseren of er inderdaad problemen breed spelen. Daarom is de enquête opgesteld die deze week wordt verstuurd. Het ‘platform’ vraagt de enquête zo goed mogelijk in te vullen. Zelfs als het in uw vereniging of stichting allemaal op rolletjes loopt is dat goed om te weten. Van de enquêteresultaten zal een geanonimiseerde samenvatting worden gemaakt, waarna verdere actie kan volgen.
Er zijn zoveel mogelijk adressen verzameld, maar desondanks kan het voorkomen dat uw
vrijwilligersorganisatie geen enquête heeft ontvangen. Dan kunt u deze (digitaal of op papier) alsnog
opvragen bij Jan Bakker (penningmeester Tapijtmuseum) via info@tapijtmuseum.nl of tijdens
kantooruren via telefoonnummer 038-3030404 (Eenkhoorn & Bakker Accountants).

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500