Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
21 juni 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Herbert Altena tijdelijk dirigent van Stereo

Geplaatst op: 20 mei 2017

In de muziekwereld is het niet ongebruikelijk om aan het eind van een concert een toegift te  geven. Het bestuur van Christelijk Genemuider Mannenkoor Stereo heeft als variant hierop een toegift bedacht om alle loyale sponsoren eens apart te trakteren op een exclusief concert, als dankbetoon voor hun financiële impulsen. Zonder hun donaties zou het jubileumjaar 2016 minder pretentieus zijn gevierd en zou de omlijsting van de recente en toekomstige concerten een stuk soberder zijn.

De plaatselijke basiliek in het pittoreske stadje Blokzijl werd als locatie hiervoor uitgekozen en zo geschiedde het, dat het zangers peloton op donderdagavond 18 mei 2017 de TomTom niet richting Stuivenbergstraat in hoefde te stellen, maar werd “en masse”” over de voormalige Zuiderzeedijk

gemanoeuvreerd. In Café-Restaurant ‘Prins Mauritshuis’ van Alko en Annemarie Tolner werden de kelen nog even gesmeerd met koffie en Blokzijler brok om vervolgens tegen de klok van acht uur in ganzenpas naar de beoogde concertzaal te marcheren, alwaar het inviterend gezelschap reeds had plaatsgenomen.

Martin Klomp, de kersverse nieuw voorzitter, bedankte de aanwezige sponsoren, niet alleen voor hun financiële support, maar juist ook voor het feit dat zij, als echte liefhebbers, zo vaak trouw aanwezig zijn bij de concerten. De meegebrachte introducés werd duidelijk te kennen gegeven dat goed voorbeeld goed doet volgen en aan hen werd toevertrouwd dat de intekenlijsten voor sponsoring na afloop voor het grijpen waren. Conform de repetitiegewoonte werd de avond geopend met het zingen van een Psalm met de Genemuider Bovenstem, ditmaal Psalm 108, vers 1 en 2, waarvan de woorden treffend weergeven, hetgeen de koorleden zingend wensen te belijden.

Vervolgens nam dirigent Harm Hoeve de honneurs waar. Hij vertrouwde het publiek toe dat hij het als een voorrecht ervaart dirigent te  mogen zijn van Stereo, waar in tegenstelling tot veel andere mannenkoren een gezonde bezetting is in partijen, maar voornamelijk ook in leeftijdsopbouw met meerdere enthousiaste  jonge zangers (onder de 20 jaar), wat een waarborg lijkt voor de toekomst. Voor hem als professionele musicus zijn concerten, waarbij hij de beschikking krijgt over een aanzienlijk strijkorkest, een waar feest en hij dankte de sponsoren hiervoor dan persoonlijk nogmaals.

Het repertoire van de avond bestond uit geestelijke en (inter)nationale liederen en zo werd op gedragen toon het eerste lied: “”Eén Naam is onze Hope”” ten gehore gebracht. Voorafgaand aan ieder lied was er sprake van een kort intermezzo door Harm, waarbij hij op amusante wijze de specifieke  achtergrond van het desbetreffende lied of diens componist uit de doeken deed. De ware kunst van het zingen, zo hield Harm de aanwezigen voor, is om aan de hand van de tekst het lied niet alleen te vangen in tonen, maar ook de verwoorde emoties specifiek te accentueren. Oftewel werd er basale muziekles gegeven door de koorleider.

Het lied over onze alom bekende Piet Hein vroeg van de aanwezigen extra aandacht. Voor één keer wilde Harm zijn plaats afstaan aan een gastdirigent uit het publiek. Uit betrouwbare bron had Harm gehoord dat er onder de sponsoren wel iemand hiertoe in staat kon worden geacht. Deze persoon kon deze klus echter niet aannemen en hij gaf het aangeboden dirigentstokje dan ook door aan zijn buurman en naamgenoot. Deze persoon was echter ervan verzekerd dat hij niet de aangewezen persoon hiervoor is!

Uiteindelijk durfde onze plaatselijke troubadour Herbert Altena de uitdaging wel aan en hij posteerde zich als een volleerd dirigent voor het koor. Na een kort moment van opperste concentratie gaf Herbert onze gastorganist Gerwin van der Plaats het teken om in te zetten. Met uitbundige armgebaren loodste Herbert het koor door de ballade heen. Bij enkele ongerijmde  aanwijzingen bleek het koor toch te varen op de automatische piloot en gingen alle honneurs naar de “dirigent in bonus””, die werd getrakteerd op een welgemeend applaus.

Vanwege de tijdspanne kon uiteindelijk het repertoire niet helemaal worden afgewerkt en werd na het dankgebed door de voorzitter alsnog een toegift tijdens dit concert gegeven met het inmiddels bekende lied: ’In His love’ .

Hierna konden de koorleden in het voornoemde gasthuis onder het genot van een consumptie en wat hapjes de avond nog eens evalueren.

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500