Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
16 juni 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Gemeente wil investeren in groen en fiets- en wandelpaden

Geplaatst op: 26 september 2017

De gemeente wil eenmalig investeren in het onderhoud van openbaar groen en fiets- en wandelpaden. Het college stelt de gemeenteraad voor om daar 6 ton voor uit te trekken. Later wordt mogelijk nog gesproken over structureel meer geld naar deze onderwerpen.

De gemeente verwacht dit jaar, in lijn met het beeld van de jaarrekening 2016 en de Kadernota 2018 -2021, positief af te sluiten met € 765.000. Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. De gemeenteraad bespreek dit voorstel op  5 oktober.

In het coalitieakkoord Samen Sterker is opgenomen dat bezuinigingstaakstellingen moeten worden gerealiseerd. De ambities moeten worden vormgegeven binnen de beschikbare budgetten. Het nemen van maatregelen om structureel gezond te worden heeft in deze raadsperiode hoogste prioriteit. Dit beleid zorgt ook in 2017 voor een positief financieel beeld.

Strakke begrotingsdiscipline

“De maatregelen die wij de afgelopen jaren hebben genomen om de financiële positie van onze gemeente gezond te maken, werpen hun vruchten af,” geeft wethouder Dick Visserman namens het college aan. “We slagen er, mede door strakke begrotingsdiscipline in, ruimte in de begroting te creëren om te investeren in bijvoorbeeld beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Ook investeren we slim in de leefbaarheid van de centra (centrumplannen). Voor iedere euro die de gemeente investeert ontstaat een multiplier effect, waarmee de daadwerkelijke investering in de centra verdubbeld en voor een aantal projecten zelfs verdrievoudigd. Deze effecten zijn mede bereikt door inwonersparticipatie. Voorbeelden hiervan zijn de projecten Rivierboulevard in Hasselt, De Koppel in Genemuiden en de kop van de haven in Genemuiden.

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500