Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
19 april 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

‘Levensveranderende’ conferentie haalt muur tussen zondag en andere dagen weg

Geplaatst op: 10 november 2017

“Levensveranderend”, noemt Aalt Fikse de Kruisconferentie die volgende week in d’Overtoom plaatsvindt. Fikse is kapitein bij het Leger des Heils en in die hoedanigheid betrokken bij de werkgroep ‘Hart voor Genemuiden’. Die werkgroep organiseert de Kruisconferentie, waar Eddie Bakker als spreker optreedt.

De conferentie wordt voor het eerst gehouden in Genemuiden, maar is op andere plekken in het land wel vaker gehouden. “Mensen die eraan meegedaan hebben, vertellen daarvan. Ze gingen er neutraal in maar het heeft wel hun leven aangeraakt.” In de conferentie, die bedoeld is voor mensen die bekend zijn met het christelijk geloof, wordt verdieping gezocht.

“Er zijn dingen die we als christelijke mensen heel gewoon vinden, zoals het lijden en sterven en Pinksteren. We weten wel welke verhalen daarbij horen. Maar juist daarmee willen we de diepte ingaan. Het heeft ook betrekking op ons leven”, zegt Fikse. In de conferentie gaat het vooral om gedragsbeïnvloeding. Maar dan in positieve zin.

“We hoeven niet Roomser dan de paus te zijn”, legt Fikse uit. “Maar het geloof is tegenwoordig steeds meer een vakjesgeloof en een dagbesteding. De zondag is belangrijk, omdat er dan wat verwacht wordt van je. Maandag tot en met vrijdag hard werken en studeren, en op zaterdag mag je los. Dan mag je alles doen wat je in de kerk niet zou doen. In hoeverre wordt dan in de week toegepast wat je op zondag hoort?”

Volgens Fikse staat er vaak een muur tussen de zondag en de rest van de week. “Als het geloof een traditie is, dan merk je dat. Jezus verkondigde het geloof van beïnvloeding. Hij ging niet voor niks drie jaar met twaalf mensen op pad: Hij wilde hen beïnvloeden. Elf daarvan hebben hun schouders onder de kerk gezet.”

Met de Kruisconferentie willen de initiatiefnemers het blok, dat door de eeuwen heen gevormd is, doorbreken. “Mensen gaan niet meer zomaar mee omdat het van ze verwacht wordt. De kracht zit niet in wat er van ze verwacht wordt, maar dat ze het zelf willen en er zelf voor kiezen. Dan zie je dat mensen opbloeien en in hun kracht gaan staan.”

Vandaag de dag wordt het geloof vaak passief beleefd, merkt de kapitein op. “Mensen doen vaak wel wat er van ze verwacht wordt, maar vooral omdat het een gewoonte en traditie is. Dan zie je dat ze passief zijn en dat is een zorg in heel veel kerken. De Bijbel zegt dat elke gelovige een taak heeft gekregen om zich in te zetten. Hoe geven die mensen dan invulling aan hun taken?”

De conferentie beslaat volgende week donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond en begint elke dag om 20:00. Eddie Bakker verzorgt dan de lezing. De zondagse geloofsontmoeting in d’Overtoom sluit erop aan, en is ook een soort van lezing. Die begint om 17:00 uur. Op de avonden is er muziek en zang, maar het hoofddoel is de lezing.

Zondagmiddag is er ook aandacht voor de kinderen. De film Storm over de Reformatie wordt dan vertoond. Voor de jongere kinderen gewoon oppas/nevendienst. Fikse denkt dat er zo’n 60 tot 80 mensen naar de conferentie komen. Inschrijven is niet nodig en de toegang is gratis.

Mensen hoeven geen verbinding met het Leger des Heils aan te gaan om deel te nemen aan deze conferentie, vertelt hij. “We bieden het in liefde aan, omdat we de kerken en gemeentes ondersteunen. Mensen die elke zondag naar de kerk gaan, kunnen ook gewoon komen. We hopen dat ze die positieve beïnvloeding meenemen naar hun kerk en daar een levende steen mogen zijn.”

Gepubliceerd door Enrico Kolk
Van Dijk Containers 500