Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
24 april 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Expeditiegidsen voor de Pieper gezocht

Geplaatst op: 15 januari 2018

Natuur en Milieu Overijssel zoekt expeditiegidsen voor Expeditie Wildernis in Zwartewaterland. Dit is een educatieve struintocht vol uitdagende opdrachten voor leerlingen uit het basisonderwijs en vindt plaats op het agrarisch bedrijf Het Kamper Riet. Deze ligt in de polder de Pieper, aan het eind van de rivier de Goot en aan de rand van het Zwarte Meer. Expeditie Wildernis start in april 2018. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu bij Natuur en Milieu Overijssel opgeven voor een kennismaking en een cursus tot expeditiegids die in maart zal plaatsvinden. 

Op de boerderij van Henk en Jannie Vos knuffelen de leerlingen met jonge konijntjes, kalfjes, kuikens en als ze geluk hebben kunnen ze zelfs een lammetje geboren zien worden. Naast alle pret me de dieren, leren ze ook over het leven in de IJssel-Vechtdelta. De boerderij ligt in een uitloopgebied waar het overstromingsrisico van water uit het Zwarte Meer, Ketelmeer en IJsselmeer hoger ligt dan elders. Een dijk beschermt de boerderij, maar wat als deze dijk doorbreekt of overstroomt? Wat doe je dan met de dieren? Waar gaan ze heen? Wat is het evacuatieplan? Op al deze vragen geven Henk en Jannie Vos antwoord. Ook gaan de leerlingen in het gebied aan de slag met educatieve opdrachten. Vind je het leuk om als vrijwilliger expedities langs het Zwarte Meer te begeleiden? Heb jij hart voor natuur, werk je graag met kinderen en ben je vijf dagdelen per schooljaar beschikbaar? Meld je dan aan als expeditiegids bij Natuur en Milieu Overijssel.

Expeditiegids in Zwartewaterland

Expeditie Wildernis is een avontuurlijke struintocht voor leerlingen van het basisonderwijs uit Zwartewaterland. Tijdens de expeditie voeren de leerlingen verschillende educatieve opdrachten uit gericht op natuurbeleving. Als expeditiegids maak je de leerlingen enthousiast met een inleidend praatje en geef je duidelijke instructie over wat ze wel en niet gaan doen. Je zorgt er voor dat elk groepje de juiste materialen meekrijgt en spreekt met hen na wat ze ontdekt hebben. Als de klas vertrekt, controleer je nog even alle materialen en zorgt dat die weer op de juiste plek opgeborgen worden. Wanneer je je als expeditiegids aanmeldt, krijg je een introductiecursus waarin je de opdrachten leert kennen, oefent met de instructie en het inleidend praatje, kennismaakt met de materialen en met het gebied waarin je gaat werken. Je werkt in tweetallen, zodat je elkaar kunt aanvullen. Natuur en Milieu Overijssel regelt de afspraken met de scholen en zorgt voor de beschikbaarheid van de materialen. Ook krijg je een vrijwilligersvergoeding per expeditie.

Programma IJssel-Vechtdelta

Expeditie Wildernis is onderdeel van het programma IJssel-Vechtdelta. De IJssel-Vechtdelta is één van de weinige gebieden in ons land waar de eeuwenoude strijd tegen het water nog altijd zichtbaar is: de uiterwaarden, de dijken, de woonterpen met boerderijen, de kolken en de kreken in het weidse landschap. Met het programma IJssel-Vechtdelta werken de provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, de gemeenten Kampen, Zwartewaterland en Zwolle en de Veiligheidsregio IJsselland aan waterveilige en klimaatbestendige gebiedsontwikkeling van de IJssel-Vechtdelta, waar het optimaal wonen, werken en recreëren is. De partners uit het programma IJssel-Vechtdelta willen kinderen uit het gebied graag betrekken bij het watersysteem in hun eigen omgeving om hen meer waterbewust te maken.

Opgeven
Wil je expeditiegids worden of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Rebecca Geeraert, projectmedewerker Educatie bij Natuur en Milieu Overijssel, geeraert@ natuurenmilieuoverijssel.nl of 038-4250960.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500