Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
20 april 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Passage huldigt jubilarissen

Geplaatst op: 14 februari 2018

Dinsdagavond hield Passage haar jaarvergadering. Presidente Mevr. Van Dijk-Tuinman opende met schriftlezing en gebed. Daarna werden de jaarverslagen voorgelezen door de secretaresse en de penningmeester. Mevr. T.  Kroes was aftredend maar stelde zich wel herkiesbaar.Daar er geen tegenkandidaten waren, werd Mevr. Kroes met algehele stemmen herkozen.

Hierna stond een heerlijke High Tea klaar, waar volop van werd genoten. Tussendoor werd door enkele leden een verhaal voorgelezen waarom soms smakelijk werd gelachen.

Aan het einde van de gezellige avond werden nog drie jubilarissen gehuldigd:

Mevr. R. Hammer 40 jaar, Mevr. G. van Dijk – ten Klooster 45 jaar en

Mevr. S. Hammer – Visscher 50 jaar!

Nadat onze presidente de avond besloot met gebed zongen de dames nog staande het Bondslied.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500