Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
19 april 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Brainstorm voor culturele organisaties

Geplaatst op: 3 april 2018

Op maandag 16 april is er in het gemeentehuis een brainstorm voor culturele organisaties. Doel van deze bijeenkomst is om na te gaan of verenigingen en stichtingen voldoende toegerust zijn om ook in de toekomst hun culturele activiteiten voor te zetten. De bijeenkomst is een initiatief van Gebiedscoöperatie IJsseldelta en Rabobank IJsseldelta. De gemeente Zwartewaterland ondersteunt dit initiatief.  De SESAM academie begeleidt de brainstorm.

Er zijn in Zwartewaterland talloze stichtingen en verenigingen actief, op vele terreinen. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het goede leven in een mooie omgeving. Maar in die organisaties gaat niet altijd alles van een leien dakje. Een teruglopend ledental, problemen met de financiële exploitatie, afnemende belangstelling, moeite goede bestuurders te vinden… Het zijn slechts enkele van de problemen die men kan tegenkomen.

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta en de Rabobank IJsseldelta hebben het initiatief genomen na te gaan of de stichtingen en verenigingen in Zwartewaterland de uitdagingen in de nabije toekomst aan kunnen. Zij hebben de SESAM Academie gevraagd om een brainstorm te organiseren en te leiden. De gemeente Zwartewaterland heeft een dynamisch cultuurbeleid hoog in het vaandel staan en ondersteunt daarom dit initiatief.

Namens de gemeente opent wethouder Gerrit Knol de bijeenkomst. Daarna volgt een brainstormsessie waarin de organisatoren een scherper beeld willen krijgen van de situatie. Zijn de geschetste problemen er eigenlijk wel? Zo ja, hoe groot zijn ze? Zijn er door sommigen al oplossingen bedacht waar anderen van kunnen leren? Kan samenwerking een oplossing bieden? Enzovoorts. Thema’s die aan de orde komen zijn: continuïteit van de besturen met een accent op vergrijzing, mogelijkheid van samenwerking, ledenwerving, fondsenwerving, inzet studenten Hogeschool Windesheim voor bestuursfuncties en –taken en gezamenlijke PR activiteiten.

Meedoen?
De bijeenkomst is op maandag 16 april om 20.00 uur in het gemeentehuis van Zwartewaterland. Vanaf 19.30 uur is er ontvangst met koffie en thee. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de brainstorm via cultuurinzwartewaterland@gmail.com

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500