Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
23 mei 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Politiek blij met positieve cijfers

Geplaatst op: 21 juni 2018

Op details zijn er aanmerkingen, maar in grote lijnen is de politiek blij met de jaarrekening, de kadernota en de zomernota. Na jaren van financiële rampspoed schrijft Zwartewaterland eindelijk weer geld bij op de bankrekening. “Van felrode cijfers naar een structureel gezonde gemeente”, zei Tamme Spoelstra van de ChristenUnie, die net zoals veel partijen er wel op wijst dat de teugels ook de komende jaren nog strak moeten worden aangetrokken. Nog steeds heeft de gemeente een behoorlijke schuldenpositie.

De PvdA vindt het daarom merkwaardig dat de gemeente geld uittrekt voor een ‘aanjager van burgerparticipatie’. Die taak kunnen wat de socialisten betreft de drie kerncoördinatoren ook wel uitvoeren, maar volgens nieuwbakken wethouder Slingerland werkt de gemeente steeds meer samen met inwoners en is er dus domweg meer werk te verrichten.

Het CDA vroeg onder meer om aandacht voor de agrariërs in Zwartewaterland. Die hebben veel te verstouwen en de partij vraagt zich af hoe de gemeente hun situatie kan verbeteren. BGZ wees op de grote parkeerdruk in vooral de oudere wijken, die volgens de partij groter is dan uit het beleid blijkt. Ook is de partij voorstander van een mobiel meldpunt waar inwoners eenvoudig klachten en meldingen kunnen doorgeven.

De PvdA vindt dat zorg er bekaaid afkomt in de plannen. Volgens Slingerland lijkt dat zo. Hij wijst erop dat Zwartewaterland juist veel energie steekt in een goede zorg, maar dat het om bestaand beleid gaat dat dus geen plaats heeft in de nieuwe plannen. Net als GemeenteBelangen zou de PvdA ook meer aandacht voor toerisme willen. Daarover komt het college echter later dit jaar met plannen, meldde Slingerland.

De VVD riep vooral op om de schulden weg te blijven werken. Ook vindt de partij het vreemd dat het college inzet op handhaving in de horeca, terwijl BGZ in de campagne juist pleitte voor meer mogelijkheden voor horeca-ondernemers. De VVD vindt het ook tijd dat Zwartsluis net als Genemuiden en Hasselt een verhard evenemententerrein krijgt. Het veld aan de Berkenlaan is daarvoor de beste optie, eventueel in combinatie met een Johan Cruyff-Court.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500